Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Στην κατηγορία αυτή, θα βρείτε κυρίως πληροφορίες αδειοδότησης σχετικά με το λιανικό και χονδρικό εμπόριο προϊόντων όπως αλκοολούχα/οινοπνευματώδη ποτά, προϊόντα καπνού και ενεργειακά προϊόντα, ζωικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των ειδών θηραμάτων) και προϊόντα ζωοτροφών, κτηνιατρικά φάρμακα, άνθη και φυτά, φυτοφάρμακα, τρόφιμα και ποτά, φάρμακα, μη εδώδιμα προϊόντα, πετρελαιοειδή τα οποία διατίθενται μέσω πρατηρίων βενζίνης, πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εναποθήκευση προϊόντων, όπως η λειτουργία τελωνειακής αποθήκης για προϊόντα με ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Πρατήρια Καυσίμων