Εκπαίδευση

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.