Βασική Εγκατάσταση Επιχείρησης

Σε αυτή την κατηγορία, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις οριζόντιες διαδικασίες και υποχρεώσεις που ισχύουν, αναφορικά με τη βασική εγκατάσταση μιας επιχείρησης, όπως οι βασικές άδειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη γης, την αδειοδότηση για επαγγελματικά υποστατικά και την εγγραφή στο μητρώο της φορολογίας.