Πώληση Καλλυντικών

Τελευταία Ενημέρωση 29/07/2020

Πώληση Καλλυντικών

Γενικές Πληροφορίες

Συγκεκριμένη αδειοδότηση για την ‘Πώληση Καλλυντικών’ δεν υφίσταται για τον λόγο ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν ρυθμίζεται νομοθετικά η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχεται πληροφόρηση επί του θέματος μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, ούτε για σκοπούς ‘Εγκατάστασης Επιχείρησης’ ούτε για την ‘Περιστασιακή και Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών’.

Εφαρμόζεται γενική αδειοδότηση για όλα τα υποστατικά (οικοδομές, κτίρια) εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (βιομηχανία, εμπόριο, η άσκηση επαγγέλματος ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που εξασφαλίζει εισόδημα) στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ δείτε : «Επαγγελματικά Υποστατικά».