Διαθέσιμα οικόπεδα για μίσθωση σε Βιομηχανικές Περιοχές

05/08/2021

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι υπάρχουν 27 διαθέσιμα τα πιο κάτω οικόπεδα για εκμίσθωση, στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα) και Εργατών.

 

Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους

8 οικόπεδα με αρ. 41, 46, 47, 51, 52, 59, 63 και 64, εμβαδού 2.882 τ.μ., 1.228 τ.μ., 2.863 τ.μ., 2.726 τ.μ., 2.792 τ.μ., 2.492 τ.μ., 2.915 τ.μ., και 2.808 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

 

Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς

3 οικόπεδα με αρ. 14, 27 και 66, εμβαδού 3.840 τ.μ., 3.160 τ.μ., και 2.808 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

 

Βιομηχανική Περιοχή Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα)

15 οικόπεδα με αρ. 10Β, 11, 20, 22, 23, 24, 25, 40, 50, 69, 70, 73Β, 78, 84 και 85, εμβαδού 1.660 τ.μ., 3.282 τ.μ., 2.212 τ.μ., 2.205 τ.μ., 2.641 τ.μ., 2.559 τ.μ., 2.654 τ.μ., 2.507 τ.μ., 1.717 τ.μ., 3.015 τ.μ., 2.314 τ.μ., 2.219 τ.μ., 2.437 τ.μ., 2.215 τ.μ., και 2.450 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

 

Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

1 οικόπεδο με αρ 81Α εμβαδού 1.890 τ.μ. (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

 

Όλα τα έντυπα και ο Οδηγός μέσω του συνδέσμου εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στον σχετικό οδηγό. Υπογραμμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η, Οκτωβρίου, 2021.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:

  • 22867125 (Β.Π. Φρενάρους)
  • 22867129 (Β.Π Κοκκινοτριμιθιάς)
  • 22867262 (Β.Π Β’ Πάφου (Αγ. Βαρβάρα))
  • 22867228 (B.Π Εργατών)