Επιχορήγηση για Εγγραφή Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων

27/05/2021

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι την 1η Μαῒου 2021 ανοίγει το 3ο παράθυρο υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Ideas Powered for Business SME Fund του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω του προγράμματος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου μπορούν να ωφεληθούν επιχορήγηση 50% του βασικού τέλους εγγραφής εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων και να λάβουν έτσι οικονομικά κίνητρα για την εγγραφή και προστασία της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας.

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, εφόσον είναι επιλέξιμες βάση του επίσημου ορισμού της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) της ΕΕ και, εφόσον τύχουν έγκρισης και προχωρήσουν στην αίτηση εγγραφής των εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών τους σχεδίων, θα τους επιστρέφεται το 50% του βασικού τέλους που πλήρωσαν για την αίτηση εγγραφής.

 

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας Ideas Powered for Business στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund. Στον ίδιο σύνδεσμο μπορεί το κοινό να ενημερωθεί και για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.

 

Κατά την 2η περίοδο υποβολής αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 36 Κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έλαβαν έγκριση για την επιχορήγηση του 50% του βασικού τέλους αίτησης εγγραφής εμπορικού σήματος ή βιομηχανικού σχεδίου. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ενθαρρύνει τις κυπριακές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή και να προχωρήσουν στην εγγραφή των εμπορικών τους σημάτων και των βιομηχανικών τους σχεδίων, δίνοντας έτσι αξία στην Διανοητική τους Ιδιοκτησία και κάνοντας τις επιχειρήσεις τους ευρύτερα γνωστές και αναγνωρίσιμες στην αγορά. Η Διανοητική Ιδιοκτησία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην παγκόσμια οικονομία και αυξάνει την επιρροή που έχει στην καθημερινότητά μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό Εφόρου Εταιρειών Παντελή Παντελή, στο τηλέφωνο 22404357 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ppandeli@drcor.meci.gov.cy.