Ραδιοεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Στην κατηγορία αυτή, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ραδιοεξοπλισμού και υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, όπως άδειες που ισχύουν για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και την εγγραφή φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία.