Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Σε αυτή την κατηγορία, θα βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης για την παροχή υπηρεσιών και την άσκηση επαγγελμάτων όσον αφορά τη λογιστική/ τήρηση βιβλίων, τη νομική, τη κτηματομεσιτική, τη διαφήμιση, το εμπόριο, τις ιδιωτικές υπηρεσίες εξεύρεσης απασχόλησης, την προστασία στην εργασία και τις διάφορες εξειδικευμένες πτητικές επιχειρήσεις.