Σχεδιάζετε την έναρξη
της δικής σας επιχείρησης;

Βρείτε ότι χρειάζεστε για να Ξεκινήσετε την Επιχείρησή σας

Previous
Next

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Από την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την καθοδήγηση του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και την τοποθέτηση της επιχείρησής σας στην αγορά έως την εγγραφή της επιχειρηματικής σας οντότητας ή/και του εμπορικού σήματος και την πρόσληψη εργαζομένων και πολλών άλλων σχετικών θεμάτων˙ μέχρι και το στάδιο του κλεισίματος ή του τερματισμού μιας επιχείρησης.

Είστε ειδικευμένος επαγγελματίας Κράτους Μέλους της ΕΕ και ενδιαφέρεστε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας στην Κυπριακή Δημοκρατία; Εάν είστε νοσηλευτής/νοσηλεύτρια, φαρμακοποιός, φυσιοθεραπευτής/φυσιοθεραπεύτρια ή κτηματομεσίτης/κτηματομεσίτρια, μπορείτε να το κάνετε με έναν ευκολότερο και γρηγορότερο τρόπο μέσω της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας (EPC).

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων (κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία) προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα υποδοχής.

Infographics

0
Businesses
created in 2016
0
Online
Application Forms
0
Businesses
created in 2016
0
Online
Application Forms
0
Businesses
created in 2016

Τελευταία Νέα & Ανακοινώσεις

05/08/2021
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι υπάρχουν 27 διαθέσιμα τα πιο κάτω οικόπεδα για εκμίσθωση, στις Βιομηχανικές Περιοχές Φ... more
27/05/2021
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι την 1η Μαῒου 2021 ανοίγει το 3ο παράθυρο υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Ideas Powered for Business SME Fu... more
24/05/2021
Νέοι κανόνες ΦΠΑ αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Διασυνοριακό Εμπόριο   Τον Ιούλιο του 2021 τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες ΦΠΑ αναφορικά με το ηλεκτρονι... more
18/05/2021
Ο Μηχανισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και αποτελεί το σημείο επαφής για την αποτελεσματική και ταχεία εξυπηρέτηση ξέ... more

Knowledgebase & Tools