Μετρολογία

Σε αυτή την κατηγορία, θα βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης σχετικά με επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επιδιόρθωση και βαθμονόμηση μέτρων και σταθμών και τη λειτουργία των γεφυροπλάστιγγων.