Οι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και παρέχονται προς τους ενδιαφερομένους για διευκόλυνση. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες, δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν επίσημα κείμενα, νομικά ή άλλα, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν νομική ερμηνεία αυτών.

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε θα θεωρείται έγκυρο το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου. Οι απόψεις ή εισηγήσεις τρίτων που μπορεί να περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, των διοικητικών της οργάνων, ή των λειτουργών της, ούτε και υποδεικνύουν δέσμευση για συγκεκριμένες ενέργειες.

 

Οι συνδέσεις/παραπομπές με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση, προτίμηση ή έγκριση τους.

 

Google Analytics Cookies

 

Ο διαδικτυακός ιστότοπος του ΕΚΕ Κύπρου, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics την οποία παρέχει η εταιρεία Google, Inc. (“Google”) για την ανάλυση της κίνησης των διαδικτυακών ιστότοπων. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί “cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό ιστότοπο(π.χ. τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, ποιες σελίδες επισκέπτονται περισσότερο, πώς οι επισκέπτες κινούνται μεταξύ των σελίδων). Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies (όπως και η διεύθυνση IP) διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό ιστότοπο, να παρέχει στους χειριστές χρήσιμες αναφορές για τη δραστηριότητα του διαδικτυακού ιστότοπου και για να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του διαδικτυακού ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Περισσότερες πληροφορίες για τις πληροφορίες που συλλέγει η Google μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν υποχρεούται από το νόμο ή όταν οι τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της.

 

Η Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα αποθηκευμένα σ’ αυτό. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του διαδικτυακού ιστότοπου. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την διαβίβαση των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένου της διέυθυνσης IP), των οποίων δημιουργούνται από τα cookies, σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε αυτό τον δικτυακό ιστότοπο, προς την Google με ειδικό λογισμικό το οποίο μπορείτε να βρείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Google OptOut