Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας , 2η Προκήρυξη (2024)

12/04/2024

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τη 2η Προκήρυξη του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, με συνολικό Προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €20 εκατομμύρια.

 

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους (oι δραστηριότητες που εξαιρούνται αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Σχεδίου).

 

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% για νέους και νέες ηλικίας 18-29 ετών, ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 ετών και γυναίκες ηλικίας 30-55 ετών η ένταση θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις, κτίρια -ανέγερση, αγορά, ανακαίνιση-διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση και άλλες δαπάνες), με ανώτατο επιλέξιμο Προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου, στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, τον Κατάλογο Δικαιολογητικών, καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα ή έγγραφα, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και συγκεκριμένα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

 

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις/προτάσεις από τους Δικαιούχους θα υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα καθορίζεται στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα:

 

  • +357 22 867 178,
  • +357 22 867 156,
  • +357 22 867 317,
  • +357 22 867 109,
  • +357 22 867 194.

 

Το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διοργανώνει σειρά σχετικών παρουσιάσεων σε όλες τις πόλεις, αρχής γενομένης με αυτές που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου στα ακόλουθα κέντρα :

 

  • Γραφεία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λευκωσία, στις 16 Απριλίου 2024,
  • Πολύκεντρο Νεολαίας Λεμεσού, στις 24 Απριλίου 2024, και
  • Πολύκεντρο Νεολαίας Αμμοχώστου, στις 25 Απριλίου 2024.