Διάσκεψη Τύπου με θέμα: Παρουσίαση και Απολογισμός Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης, Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 11:30.

18/05/2021

Ο Μηχανισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και αποτελεί το σημείο επαφής για την αποτελεσματική και ταχεία εξυπηρέτηση ξένων επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

 

Σκοπός της συνέντευξης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Μηχανισμού, καθώς και η ενημέρωση για τη διευκόλυνση έκδοσης αδειών παραμονής για απασχόληση ατόμων από τρίτες χώρες που θα εργοδοτούνται από εταιρείες που εντάσσονται στον Μηχανισμό.

 

Η εκδήλωση θα προβάλλεται ζωντανά μέσω διαδικτύου από το κανάλι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο YouTube, σε αυτή τη διεύθυνση.