Νέοι κανόνες ΦΠΑ -Απλοποίηση του ηλεκτρονικού διασυνοριακού εμπορίου

24/05/2021

Νέοι κανόνες ΦΠΑ αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Διασυνοριακό Εμπόριο

 

Τον Ιούλιο του 2021 τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες ΦΠΑ αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και θα απλουστεύσουν τους κανόνες ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

 

 

Σχετικά βίντεο: