Μεταφορές και Εφοδιασμός

Σε αυτή την κατηγορία, θα βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και την άσκηση επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις μεταφορές, όπως το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών, και τις υπηρεσίες εφοδιασμού, όπως η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.