Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

31/10/2022

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων.

 

  • Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €10 εκατ. και η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινά στις 8 Νοεμβρίου 2022
  • Η ένταση χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και στο 60% με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000 για επιχειρήσεις σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
  • Θα ακολουθήσουν άλλες δύο προκηρύξεις του ιδίου Σχεδίου η πρώτη τον Ιούνιο 2023 για €10 εκατ. και η δεύτερη το δεύτερο εξάμηνο του 2024 για άλλα €10 εκατ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου.