Πυροτεχνήματα και Εκρηκτικές Ύλες

Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης σχετικά με την απόκτηση ειδικής άδειας ικανότητας για το χειρισμό, τη φροντίδα και τη χρήση εκρηκτικών υλών.

Πυροτεχνήματα και Εκρηκτικές Ύλες