Η διαδικτυακή πύλη του ΕΚΕ Κύπρου (https://www.businessincyprus.gov.cy) διευθύνεται από την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) που παρέχονται θα παραμείνουν εμπιστευτικά, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της περιόδου φύλαξης τους εφ ‘ όσον διατηρείται το προφίλ σας στο ΕΚΕ Κύπρου.

Τα ΔΠΧ  που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για:

  • παρακολούθηση και συντήρηση του προσωπικού σας προφίλ˙
  • επικοινωνία, όταν είναι απαραίτητο, με τον εγγεγραμμένο χρήστη μέσω e-mail, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου˙
  • αποστολή ειδοποιήσεων στον προσωπικό σας λογαριασμό˙
  • αποστολή Newsletter˙
  • τήρηση αρχείων και στατιστικούς σκοπούς.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής* και εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»,  μέσω πρόσβασης στον προσωπικό σας λογαριασμό στο ΕΚΕ Κύπρου.

*Διαγραφή: Εάν είστε εγγεγραμμένος στο ΕΚΕ Κύπρου και επιθυμείτε να Διαγραφείτε, στείλτε μας σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cmichaelides@meci.gov.cy

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dataprotection.gov.cy).

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για δική σας ενημέρωση: 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΔΠΧ: Τηλ: +35722867238, Ηλ. Ταχ.: sit@meci.gov.cy

Υπεύθυνος Προστασίας ΔΠΧ: Τηλ: +35722867207, Ηλ. Ταχ.: jpelekanos@meci.gov.cy