Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε πληροφορίες αδειοδότησης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και την άσκηση επαγγελμάτων σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη μηχανική, όπως: κατασκευές, κτίρια, μηχανική επιστήμη, οχήματα, μηχανήματα και αεροσκάφη.