Φορολογικός Σύμβουλος

Τελευταία Ενημέρωση 04/05/2021

Φορολογικός Σύμβουλος

Γενικές Πληροφορίες

Συγκεκριμένη αδειοδότηση για το επάγγελμα του ‘Φορολογικού Συμβούλου’ δεν υφίσταται για το λόγο ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν ρυθμίζεται νομοθετικά. Για το λόγο αυτό δεν παρέχεται πληροφόρηση επί του θέματος μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, ούτε για σκοπούς ‘Εγκατάστασης Επιχείρησης’ ούτε για την ‘Περιστασιακή και Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών’.