Είτε ενδιαφέρεστε για επιχειρηματικό σχεδιασμό πριν από την έναρξη της επιχείρησής σας και από πού να λάβετε την ανάλογη πληροφόρηση για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας ή γιατί θα χρειαστείτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο ευθύς εξ’ αρχής και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν από τον καταρτισμό ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά και πολλά άλλα, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της θεματολογίας αυτής της ενότητας. Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν επίσης πολύτιμες οδηγίες σχετικά με το σχέδιο μάρκετινγκ.

Από την δημιουργία ενός προκαταρκτικού κατάλογου σημείων ελέγχου με τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε πριν την έναρξη της επιχείρησής έως την εγγραφή μιας επιχειρηματικής οντότητας και την εύρεση του τρόπου προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σας ή τη λήψη γενικών συμβουλών σχετικά με τον τρόπο νόμιμης διαδικτυακής λειτουργίας της επιχείρησής σας, και πολλές άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτό το κεφάλαιο.

Για την διοίκηση της επιχείρησης σας εξυπακούονται λογιστικές, φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις για τις οποίες μπορείτε να μάθετε σε αυτή την ενότητα. Επίσης, διαβάστε για την διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και πως να επεκτείνετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό.

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, επισημαίνει τις διάφορες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, όπως οι κρατικές επιχορηγήσεις και παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου και τα πλεονεκτήματα του.

Σε ένα σενάριο όπου τα πράγματα μπορεί να μην αποδειχθούν όπως έχει προγραμματιστεί και μπορεί να χρειαστεί να τερματίσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, θα κληθείτε να αποφασίσετε εάν θα κλείσετε και να εκκαθαρίσετε ή θα πωλήσετε την επιχείρηση σας. Αυτό το κεφάλαιο θα σας παρέχει τις βασικές πληροφορίες επί του θέματος, όπως η διαδικασία πτώχευσης και εκκαθάρισης αλλά και που να αποταθείτε για συμβουλές και υποστήριξη.