Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (EPC) αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε ούτως ώστε να αναγνωριστεί το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό,τι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής: μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας διαδικτυακά και να ξαναχρησιμοποιείτε ήδη τηλεφορτωμένα έγγραφα για να υποβάλετε νέες αιτήσεις σε άλλες χώρες.


Η EPC δεν αποτελεί φυσική κάρτα. Είναι η ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει από διοικητικούς ελέγχους και τα επαγγελματικά σας προσόντα έχουν αναγνωριστεί από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε (χώρα υποδοχής), ή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά στην εν λόγω χώρα.


Όταν μια αίτηση εγκριθεί, θα μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC σε μορφή pdf. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει επίσης αριθμό αναφοράς, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μελλοντικός εργοδότης σας για να ελέγξει διαδικτυακά την εγκυρότητά του.

Προς το παρόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία EPC μόνον αν είστε:

• νοσηλευτής/νοσηλεύτρια γενικής περίθαλψης·
• φαρμακοποιός·
• φυσιοθεραπευτής/φυσιοθεραπεύτρια·
• οδηγός ορειβασίας (δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο)·
• κτηματομεσίτης/κτηματομεσίτρια.

Α) επιθυμείτε να ασκήσετε το επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ σε προσωρινή και περιστασιακή βάση (προσωρινή κινητικότητα)

Παράδειγμα:

• Ένας Βέλγος μεσίτης ακινήτων θέλει να πάει στην Ουγγαρία για να βοηθήσει έναν πελάτη του να βρει διαμέρισμα στη Βουδαπέστη·

• Ένας Γερμανός οδηγός ορειβασίας θέλει να εργαστεί στο Chamonix στη Γαλλία την περίοδο των διακοπών.

ή

Β) επιθυμείτε να εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και να ασκήσετε εκεί το επάγγελμά σας σε μόνιμη βάση (εγκατάσταση).

Παράδειγμα:

• Ένας Φινλανδός νοσηλευτής γενικής περίθαλψης θέλει να μετακομίσει με την οικογένειά του στη Σουηδία για να εργαστεί εκεί·

• Μια Πολωνή φαρμακοποιός σπούδασε και πήρε το πτυχίο της στη Γερμανία, και τώρα θέλει να επιστρέψει στην Πολωνία για να εργαστεί εκεί.

Η EPC ισχύει:

• επ’ αόριστον, εάν η εγκατάστασή σας είναι μακροχρόνια (εγκατάσταση)·
• 18 μήνες στις περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες παρέχετε προσωρινά υπηρεσίες, ή 12 μήνες για επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (π.χ. αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ορισμένες χώρες για επαγγέλματα όπως ο φυσιοθεραπευτής ή ο οδηγός ορειβασίας).

Για να υποβάλετε αίτηση για EPC, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με EU Login, μέσω της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό, εάν δεν διαθέτετε ήδη.

Στη συνέχεια, θα χρειαστείτε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το προφίλ σας στην EPC με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.


Όταν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του προφίλ σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αίτηση, να τηλεφορτώσετε ηλεκτρονικά σαρωμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να τα υποβάλετε στην αρχή της χώρας καταγωγής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Προσομοιωτή για να ελέγξτε ποία έγγραφα χρειάζεστε να υποβάλετε και αν πρέπει να καταβάλετε τέλη
Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να σαρώνεται και στη συνέχεια να τηλεφορτώνεται ως ξεχωριστό αρχείο.


Στο προφίλ σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου). Όταν έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση, δεν μπορείτε πλέον να επικαιροποιήσετε μόνοι σας τα προσωπικά στοιχεία σας (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, επώνυμο ή υπηκοότητα – τα οποία θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό), αλλά θα πρέπει να ζητήσετε την επικαιροποίησή τους από την αρχή που χειρίζεται τον φάκελό σας.


Για κάθε αίτηση, οι αρχές τόσο της χώρας καταγωγής όσο και της χώρας υποδοχής ενδέχεται να σας χρεώσουν τέλη για την εξέταση του φακέλου σας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ξεχωριστό τιμολόγιο από κάθε αρχή.

Οι αρχές μπορεί επίσης να σας ζητήσουν να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων σας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο αυτό.