Αρχική Σελίδα Παροχή Υπηρεσιών στην Κύπρο

Παροχή Υπηρεσιών στην Κύπρο

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών – Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση τους παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά.

Α  Β  Γ  Δ  E  Ζ  Η  Θ  I  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ω

Hide details for [<span class="eservices"><a name= > </span>]
Πτήσεις Ειδησεογραφικών Μέσων Ενημέρωσης - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Hide details for [<span class="eservices"><a name=></span>]
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Α>Α</span>]Α
Αγρονόμος - Τοπογράφος
Αγρονόμος - Τοπογράφος - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Αεροσκάφος - Μονάδα Συντήρησης
Αεροφωτογράφιση - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Αισθητικός
Ακίνητη Ιδιοκτησία - Ανέγερση/ Αλλαγή Χρήσης
Αλεξιπτωτισμός - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Αλλοδαπή Εταιρεία
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίου
Αποθήκευση Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Αποστολέας Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Αρχιτέκτονας
Αρχιτέκτονας - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Αυτοεργοδοτούμενος
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Β>Β</span>]Β
Βιολογική Παραγωγή - Έλεγχος και Πιστοποίηση
Βυτία Μεταφοράς Βενζίνης - Περιοδικός Έλεγχος
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Γ>Γ</span>]Γ
Γεφυροπλάστιγγα
Γεωλόγος
Γεωλόγος- Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Γεωπόνος
Γεωργικά Φάρμακα, Εμπορία
Γεωργικά Φάρμακα, Κατάστημα Πώλησης
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Δ>Δ</span>]Δ
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Διαιτολόγος
Διατρητής
Διαφημίσεις - Ανέγερση Ιδιωτικής Πινακίδας
Διαφημίσεις - Έκθεση
Δικηγόρος - Ασκούμενος
Δικηγόρος - Άσκηση Επαγγέλματος
Δικηγόρος - Επαγγελματικός Τίτλος άλλου Κράτους Μέλους
Δικηγόρος - Εταιρεία / Συνεταιρισμός
Δικηγόρος - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Ε>Ε</span>]Ε
Εγκαταστάσεις - Οικοδομική Άδεια
Εγκαταστάσεις - Πολεοδομική Άδεια
Εγκαταστάσεις Υγιεινής, Εκτέλεση Εργασίας/Δραστηριοτήτων σε Εγκαταστάσεις Υγιεινής
Εκπαιδευτής Ζώων
Εκπαιδευτής Οδηγών
Εκπαιδευτής Χειριστών Αεροσκαφών
Εκπαίδευση Κυνηγετικών Σκύλων - Λειτουργία Εγκαταστάσεων
Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
Εκρηκτικές Ύλες - Πώληση
Εκρηκτικές Ύλες - Χειρισμός
Ελεγκτής - Φυσικό πρόσωπο
Ελεγκτικές Υπηρεσίες - Νομικά πρόσωπα
Ελικόπτερο - Διεξαγωγή Πτητικών Ερευνητικών Επιχειρήσεων με
Εμπορική Επωνυμία
Εμπορικός Αντιπρόσωπος
Εναέρια Διαφήμιση - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Εναέρια Χαρτογράφηση - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Εναέριες Ειδικές Εκδηλώσεις - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Εναέριος Ελέγχος Περιβαλλοντικής Ρύπανσης - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων
Επαγγελματικά Υποστατικά
Επιμετρητής και Εκτιμητής Γης
Επιμετρητής και Εκτιμητής Γης - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Επισκευαστής Μέτρων και Σταθμών
Εργασία - Ιδιωτικό Γραφείο Εξεύρεσης Εργασίας
Εργασία - πολίτες Ε.Ε.
Εργασία - πολίτες μη Ε.Ε.
Εργασία - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Εργοδοτούμενος
Εργοδότης
Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Εργολήπτης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Εργολήπτης Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Ερευνητικές Πτήσεις - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Εταιρεία
Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Εφημερίδες
Έρευνα Ζώων
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Ζ>Ζ</span>]Ζ
Ζυγιστής Γεφυροπλάστιγγας
Ζωικής Προέλευσης Προϊόντα, Αποθήκευση
Ζωολογικός Κήπος
Ζωοτροφές - Εγκατάσταση
Ζωοτροφές – Ενδιάμεσος στην Πώληση
Ζώα - Διατήρηση
Ζώα - Έκθεση
Ζώα και Ζωικής Προέλευσης Προϊόντα, Ενδοκοινοτικό Εμπόριο
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Η>Η</span>]Η
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εργολήπτης
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Εργολήπτης - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες - Λειτουργία Επιχείρησης από Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο
Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες - Φυσικά Πρόσωπα
Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες, Φυσικά Πρόσωπα - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρολογίας, Ανώτερος Τεχνικός
Ηλεκτρολογίας, Ανώτερος Τεχνικός - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Ηλεκτρονικός Μηχανικός - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτροσυσκευών Συντηρητής
Ηλεκτροσυσκευών Συντηρητής - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ηλεκτροτεχνίτης
Ηλεκτροτεχνίτης - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Θ>Θ</span>]Θ
Θαλάσσια Αθλήματα
Θερινό Σχολείο
Θέρμανση - Εγκατάσταση Συστημάτων με Λέβητα
Θέρμανση - Εγκατάσταση Συστημάτων με Λέβητα από Νομικά Πρόσωπα
Θέρμανση - Επιθεώρηση Συστημάτων με λέβητα (υγρών, αερίων και στερεών) καυσίμων
Θέρμανση - Επιθεώρηση Συστημάτων με λέβητα (υγρών, αερίων και στερεών) καυσίμων - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Θήραμα
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Ι>Ι</span>]Ι
Ιατρικός Επισκέπτης
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Κ>Κ</span>]Κ
Καλλυντικά, Πώληση
Καπνός Βιομηχανοποιημένος
Κέντρα Εστίασης και Αναψυχής - Εγκαθίδρυση
Κέντρο Ενηλίκων
Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας
Κλιματισμός - Εγκατάσταση Συστημάτων
Κλιματισμός - Εγκατάσταση Συστημάτων από Νομικά Πρόσωπα
Κλιματισμός - Επιθεώρηση Συστημάτων
Κλιματισμός - Επιθεώρηση Συστημάτων - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Κλιματισμός Αυτοκινήτων - Τεχνίτης
Κλινικός Διαιτολόγος
Κοινωνικές Ασφαλίσεις - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Εγγραφή
Κολυμβητικές Δεξαμενές
Κομμωτήριο ή Κουρείο
Κομμωτής ή Κουρέας
Κρεβάτια Θάλασσας
Κρεοπωλείο - Λιανική Πώληση Κρεάτων
Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες από Νομικά Πρόσωπα
Κτηματομεσίτης - Άσκηση του Επαγγέλματος
Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα, Χονδρική Πώληση
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Κτηνιατρικό Εργαστήριο
Κτηνίατρος
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Λ>Λ</span>]Λ
Λογιστής - Φυσικό Πρόσωπο
Λογιστικές Υπηρεσίες - Νομικά Πρόσωπα
Λούνα Πάρκ
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Μ>Μ</span>]Μ
Μεγάφωνα
Μελέτες και Επίβλεψη Έργων
Μεταφορά Ζώων
Μέτρα και Σταθμά - Επιχείρηση Επιδιόρθωσης
Μηχανική Επιστήμη - Άσκηση του Eπαγγέλματος
Μηχανική Επιστήμη - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Μηχανική Επιστήμη – Νομικά Πρόσωπα
Μηχανικός Αυτοκινήτων
Μηχανικός Μεταλλείων
Μηχανικός Μεταλλείων - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιώνν
Μηχανικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών
Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Ν>Ν</span>]Ν
Νηπιαγωγείο
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Ξ>Ξ</span>]Ξ
Ξεναγός
Ξεναγός - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Ξενοδοχείο
Ξυλεία και Ξύλινα Μέσα Συσκευασίας
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Ο>Ο</span>]Ο
Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Οδοντοτεχνίτης
Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα - Νομικά Πρόσωπα
Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Οινοπνευματώδη Ποτά
Ομπρέλες Θαλάσσης
Οπτικά Είδη - Κατάστημα
Οπτικός
Οχημάτα - Επισκευή και Συντήρηση
Οχήματα - Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου
Οχήματα - Συστήματα Περιορισμού Ταχύτητας Οχημάτων
Οχήματα - Τεχνικός Ελέγχος
Όνομα Επιχείρησης- Έγκριση
Όπλα Πυροβόλα και Μη Πυροβόλα
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Π>Π</span>]Π
Παιδοκομικός Σταθμός για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
Παιδοκόμος
Πανεπιστήμια
Παραλήπτης Προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Παραλία - Παροχή Διευκολύνσεων
Παράσταση Δημόσια (Θεατρική, Χορευτική, Κινηματογραφική ή άλλη)
Περιοδικές Εκδόσεις
Πλανοδιοπώληση
Πολιτικός Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Πρατήρια Πετρελαιοειδών
Προστασία και Πρόληψη Κινδύνων στην Εργασία
Πτητικές Επιδείξεις και Διαγωνισμοί - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Πτητικές Επιχειρήσεις, Εξειδικευμένες
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Ρ>Ρ</span>]Ρ
Ραδιοεξοπλισμός
Ραδιοσυχνοτήτες - Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Σ>Σ</span>]Σ
Σκύλλοι Κυνηγετικοί - Λειτουργία Χώρων Εκπαίδευσης
Σποροπαραγωγική Επιχείρηση
Σπόροι - Εμπορία
Στέγη Αναπήρων
Στέγη Ηλικιωμένων
Συμπληρώματα Διατροφής - Κυκλοφορία
Συμπληρώματα Διατροφής - Λειτουργία Καταστήματος
Συνεταιρισμός
Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών
Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Συντηρητής Ταμειακών Μηχανών
Συσκευαστήριο Γεωργικών Προϊόντων
Σύσταση Επιχείρισης
Σχολείο
Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολή Γυμναστικής
Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών
Σχολή Οδηγών
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Τ>Τ</span>]Τ
Ταριχευτής
Ταχογράφοι σε Οχήματα
Ταχυδρομική Υπηρεσία - Καθολική
Ταχυδρομική Υπηρεσία - Μη Καθολική
Τελωνειακής Αποταμίευσης Αποθήκη
Τεχνικά Συστήματα Κτιρίων - Θέρμανση και Κλιματισμός- Εγκατάστασεις από Νομικά Πρόσωπα
Τεχνικά Συστήματα Κτιρίων - Θέρμανση και Κλιματισμός- Εγκατάστασεις από Φυσικά Πρόσωπα
Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Ανώτερος)
Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Ανώτερος) - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικός Οπτικός
Τεχνίτης Αμαξωμάτων
Τεχνίτης Αντλιών Πετρελαιοκινητήρων
Τεχνίτης Βαφής Οχημάτων
Τεχνίτης Ελαστικών Οχημάτων
Τεχνίτης Ευθυγράμμισης Συστήματος Διεύθυνσης Οχημάτων
Τεχνίτης Οργάνων Οχημάτων
Τεχνίτης Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων
Τεχνίτης Συστημάτων Υγραεριοκίνησης
Τεχνίτης Ψυγείων (ραδιατέρ) Οχημάτων
Τηλεοπτικές και Κινηματογραφικές Πτήσεις - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων
Τουρισμός και Ταξίδια - Λειτουργία Γραφείου
Τροφίμων Επιστήμονας
Τροφίμων Τεχνολόγος
Τροφίμων Χειριστής
Τρόφιμα Ζωϊκής Προέλευσης - Μεταφορά
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Υ>Υ</span>]Υ
Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Φ>Φ</span>]Φ
Φαρμακείο
Φαρμακευτικά Προϊόντα - Χονδρική Πώληση
Φαρμακοποιός - Άσκηση του Επαγγέλματος
Φαρμακούχες Ζωοτροφές, Διάθεση
Φορολογική Αποθήκη
Φορολογικός Σύμβουλος
Φορολογούμενος - μη φυσικό πρόσωπο
Φορολογούμενος - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο
ΦΠΑ
ΦΠΑ - Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Φροντιστηρίο
Φροντιστής
Φροντιστής Ζώων
Φυτά και Φυτικά Προιόντα
Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό - Παραγωγή και Εμπορία
Hide details for [<span class="eservices"><a name=Χ>Χ</span>]Χ
Χημικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός - Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Χρωματοσφαίριση
Χωροταξία - Πολεοδομία (Μηχανική Επιστήμη)
Χωροταξία - Πολεοδομία (Μηχανική Επιστήμη)- Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Hide details for [<span class="eservices"><a name=E>E</span>]E
Eναέρια Kατάδυση - Διεξαγωγή Πτητικών Επιχειρήσεων Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου