Δημοσιοποιήθηκε η αγγλική έκδοση των νέων ιστοσελίδων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών

25/01/2021

Στη δημοσιοποίηση της αγγλικής έκδοσης των δύο νέων πελατοκεντρικών ιστοσελίδων των Κλάδων Εταιρειών (www.companies.gov.cy/en/) και Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (www.intellectualproperty.gov.cy/en/), του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

 

Με απώτερο στόχο την εδραίωση της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, οι ιστοσελίδες του Τμήματος επιτρέπουν, μέσω και της διασύνδεσης με την ενιαία ψηφιακή θύρα, φιλική και εύκολη πρόσβαση σε πληροφόρηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες και εργαλεία, σε ντόπιους και διασυνοριακούς χρήστες.

 

Μεταξύ άλλων, παρέχεται αναλυτική επεξήγηση των διαδικασιών για όλα τα είδη των επιχειρηματικών οντοτήτων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ διασφαλίζεται συνεχής υποστήριξη και επικοινωνία με τον επιχειρηματικό κόσμο και τους δημιουργούς που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.