Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας

Ανακοίνωση της Τμήματος Φορολογίας για την ηλεκτρονική είσπραξη φόρων και εισφορών Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει το κοινό ότι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, έχει λήξει η είσπραξη φόρων και εισφορών στα Ταμεία του Τμήματος στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία. Οι πληρωμές φόρων και εισφορών πραγματοποιούνται πλέον μόνο ηλεκτρονικά:
  • μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας στην διευθυνσή https://taxportal.mof.gov.cy/ τόσο των εμπρόθεσμων όσο και των εκπρόθεσμων οφειλών (συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων),
  • μέσω της JCCSmartwww.jccsmart.com  για εκπρόθεσμες οφειλές.
Παρακαλώ σημειώσατε ότι οι πληρωμές στα Ταμεία του Τμήματος Φορολογίας γίνονται δεκτές κατ' εξαίρεση και μόνο σε περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική πληρωμή είναι αδύνατη. Παράδειγμα.:
  • Φόρος ακίνητης περιουσίας (ατομική πληρωμή)
  • Μη μηχανογραφημένοι τύποι φόρων
Διευκρινίζετε ότι, ο «Αρ. Αναφοράς Πληρωμής» που παίρνετε από την Φορολογική Πύλη χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για τις πληρωμές μέσω της διαδικτυακής σας τράπεζας. ΜΗΝ χρησιμοποιείται αυτό τον «Αρ. Αναφοράς Πληρωμής» για πληρωμές που κάνετε μέσω JCCSmart αφού αυτός ΔΕΝ αναγνωρίζεται (στο παρόν στάδιο), με αποτέλεσμα η πληρωμή σας να απορριφθεί.