Χρήση Μεγαφώνων σε Κέντρα Αναψυχής

Τελευταία Ενημέρωση 07/12/2023

Άδεια Εκπομπής Ήχου σε Κέντρα Αναψυχής

Γενικές Πληροφορίες

Για τη χρήση μεγαφώνων/Juke box σε  κέντρα αναψυχής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια εκπομπής ήχου από την αρμόδια αρχή, η οποία αφορά τον οικείο δήμο, σε περίπτωση που το κέντρο αναψυχής εμπίπτει στα διοικητικά όρια δήμου και τον οικείο Έπαρχο, σε περίπτωση που το κέντρο αναψυχής δεν εμπίπτει στα διοικητικά όρια δήμου, ή όπως άλλως ορισθεί με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.

Μπορεί να αποκτήσει άδεια για χρήση μεγαφώνων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο νοουμένου ότι θα αποταθεί στον οικείο Έπαρχο ή Δήμο και θα εξασφαλίσει την προαναφερόμενη άδεια.

Το έντυπο αίτησης για άδεια εκπομπής ήχου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε μέσω του οικείου Γραφείου Επάρχου ή Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με την τοποθεσία των υποστατικών. Το έντυπο αίτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Επαρχιακών Διοικήσεων είναι τα ακόλουθα:

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
2 Αλκαίου, 1458 Λευκωσία
Τηλ: +357 22804304
Φαξ: +357 22804314
Ηλ. Ταχ.: nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Τ.Θ. 56062,3304 Λεμεσός
Τηλ: +357 25806500
Φαξ: +357 25305027
Ηλ. Ταχ.: limassol.dao@limda.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Τ.Θ. 40103,6301 Λάρνακα
Τηλ: +357 24805152
Φαξ: +357 24304635
Ηλ. Ταχ.: larnaca.dao@lcada.moi.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου
5 Νικοδήμου Μυλωνά
Τηλ: +357 26801107
Φαξ: +357 26306251
Ηλ. Ταχ.: Paphos.dao@pafda.moi.gov.cy
Ιστοσελιδα: http://www.moi.gov.cy/da

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου
Τ.Θ. 33130,5311 Παραλίμνι
Τηλ: +357 23812070
Φαξ: +357 23827735
Ηλ. Ταχ.: famagusta.dao@famda.moi.gov.cy
Ιστοσελιδα: http://www.moi.gov.cy/da

 1. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο πολεοδομικής άδειας ή/και άδεια οικοδομής,
  • αντίγραφο άδειας λειτουργίας κέντρου αναψυχής
  • ακουστική μελέτη, όπου εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου (3) της οικείας νομοθεσίας

Για την έκδοση άδειας ή ανανέωσης δεν καταβάλλονται τέλη. Αναμένεται ο καθορισμός τελών μέσω Κανονισμών δυνάμει του εδαφίου (9) του άρθρου (3).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι οι άδειες εκπομπής ήχου από κέντρα αναψυχής ισχύουν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Προσφυγή εναντίον απόφασης της Αρμόδιας Αρχής

Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Προσφυγή εις το Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον αποφάσεως, πράξεως ή παραλείψεως οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οργάνου.

Δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, Προσφυγή δύναται να ασκηθεί εντός 75 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παράλειψης από την ημέρα που η πράξη ή η παράλειψη περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

Το Διοικητικό ενεργεί ως ακυρωτικό Δικαστήριο και όχι ως Δικαστήριο ουσίας. Δηλαδή, το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να:

Ι. Απορρίψει την Προσφυγή

II. Ακυρώσει ολικώς ή μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη

ΙΙΙ. Να υποχρεώσει την Αρμόδια Αρχή σε πράξη ή και λήψη κάποιου μέτρου

Μετά από μια ακυρωτική απόφαση, η διοίκηση οφείλει να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση που ήταν πριν την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Πληροφορίες για υποβολή Έφεσης

Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου δύναται να καταχωρηθεί Έφεση μέσα σε προθεσμία 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδικάζει μια Έφεση, το επίδικο θέμα εξακολουθεί να είναι η νομιμότητα της πράξης που προσβλήθηκε με την Προσφυγή. Όμως, η επανεξέταση της νομιμότητας της πράξης γίνεται σε όση έκταση και πάνω στα θέματα εις τα οποία τα μέρη έχουν περιορίσει με τους λόγους Έφεσης.

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο θεωρείται τελεσίδικη σε σχέση με το θέμα που έχει κριθεί.

 • Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος του 2016 (50(I)/2016)
 • Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης Κ.Δ.Π. 303/2019 (καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ήχου για τις περιοχές που με βάση τα σχέδια ανάπτυξης επιτρέπονται αναπτύξεις ψυχαγωγίας και ανάπτυξης)
 • Εντολή Κ.Δ.Π. 304/2019 (καθορίζει πότε η αρμόδια αρχή μπορεί να μειώσει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια ήχου και τις ακουστικές μελέτες που χρειάζεται να υποβάλει ο ιδιοκτήτης ενός κέντρου αναψυχής που είναι χωροθετημένο σε οικιστική περιοχή ή περιοχή άλλη από αυτές που καλύπτει το διάταγμα).

Αναφορικά με την άδεια εκπομπής ήχου από κέντρο αναψυχής

Ως ιδιοκτήτης κέντρου αναψυχής:

 • Αναρτώ σε περίοπτη θέση τους όρους της άδειας εκπομπής ήχου που αναφέρονται στο επιτρεπόμενο όριο έντασης ήχου, καθώς και το εγκριμένο σχέδιο που αναφέρεται στη χωροθέτηση των οργάνων που χρησιμοποιούνται.
 • Τηρώ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ήχου βάσει του Διατάγματος Ηχητικής Διαβάθμισης (Κ.Δ.Π. 303/2019) ή της Εντολής Κ.Δ.Π. 304/2019 τα οποία καθορίζονται στην άδεια εκπομπής ήχου που μου έχει εκδοθεί καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους τίθενται στην άδεια εκπομπής ήχου.