Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Φαρμακείου

Λειτουργία Φαρμακείου
Περιγραφή

Για τη λειτουργία φαρμακείου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή του φαρμακείου στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής, που λειτουργεί σύμφωνα με τον Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο, άρθρο 3.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει φαρμακείο υπό τον όρο ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής θα ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • ο αιτητής είναι εγγεγραμμένος φαρμακοποιός στη Κυπριακή Δημοκρατία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)∙ ή
 • η εταιρεία διευθύνεται και ελέγχεται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ο οποίος κατέχει τουλάχιστον το 51% των μετοχών της εταιρείας∙
 • το φαρμακείο πρέπει να στεγάζεται σε ανεξάρτητο κατάστημα το οποίο να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμoυ και να μη συνδέεται με εσωτερική πόρτα ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ή να έχει οπτική επαφή με εφαπτόμενο κατάστημα ή επιχείρηση ή άλλο υποστατικό το οποίο δεν είναι φαρμακείο σύμφωνα με τους περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 281/2000.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία νέου φαρμακείου από φαρμακοποιό (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία νέου φαρμακείου από Εταιρεία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου (ηλεκτρονική αίτηση για φυσικό πρόσωπο ή ηλεκτρονική αίτηση για νομικό πρόσωπο) είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Φαρμακευτικής
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,
1475 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 608 637/ +357 22 608 608
Φαξ: +357 22 608 793
Ηλ. Ταχ.: phscentral@phs.moh.gov.cy, mpapaioannou@phs.moh.gov.cy, rnisiotou@phs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/phs

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης Φαρμακοποιού Ιδιοκτήτη Φαρμακείου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Φαρμακοποιού Μετόχου πέραν του 51% (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής του Φαρμακοποιού ∙
 • αντίγραφο του Ενοικιαστηρίου εγγράφου χαρτοσημασμένο ή του Πιστοποιητικού Εγγραφής Ακίνητης Ιδιοκτησίας ∙
 • αντίγραφο του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου της κάτοψης όπου αναγράφεται η αντίστοιχη άδεια οικοδομής ∙
 • αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής ∙
 • αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας (πιστοποιημένα από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού των Μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ∙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Διεξάγονται τρείς (3) επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του καταστήματος και ο πλήρης εξοπλισμός για σωστή λειτουργία φαρμακείου.

Σε περίπτωση που η υποβολή γίνει ηλεκτρονικά, ο αιτητής θα πρέπει να φέρει την πρωτότυπη αίτηση με τα απαραίτητα έγγραφα κατά τη διάρκεια της πρώτης επιθεώρησης.

Η εγγραφή ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση εφόσον δεν γίνουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα Φαρμακεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σχετικών Νομοθεσιών και Κανονισμών όπως εκάστοτε τροποποιούνται.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι
Χονδιρική πώληση φαρμακευτικών προιόντων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άδεια Οικοδομής
Αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων Eταιρειών
Ηλεκτονική Αίτηση για Νέο Φαρμακείο από Εταιρεία
Ηλεκτονική Αίτηση Νέο Φαρμακείο από Φαρμακοποιό (Φυσικό Πρόσωπο)

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Νέο Φαρμακείο από Φαρμακοποιό (φυσικό πρόσωπο).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Νέο Φαρμακείο από Εταιρεία (νομικό πρόσωπο).pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 13/09/2019 12:06:46 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου