Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Δημιουργία και Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου

Δημιουργία και Λειτουργία Ζωολογικού Κήπου
Περιγραφή

Για τη δημιουργία και λειτουργία ζωολογικού κήπου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου νοουμένου ότι:

 • το προσωπικό που απασχολείται με χειρισμό των ζώων κατέχει άδεια επαγγελματία φροντιστή ή επαγγελματία εκπαιδευτή ζώων˙
 • έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια για το υποστατικό˙
 • τα υποστατικά επιβλέπονται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

Επιπρόσθετα, για να δικαιούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να δημιουργήσουν ζωολογικό κήπο, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απαιτούν τα ακόλουθα:
 • το προσωπικό του ζωολογικού κήπου πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κακομεταχείρισης ζώων˙
 • τα υποστατικά του ζωολογικού κήπου κτίστηκαν μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης πολεοδομικής άδειας που εκδόθηκε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία˙
 • ο ζωολογικός κήπος πρέπει να απασχολεί επαρκές προσωπικό το οποίο να έχει δεξιότητες χειρισμού άγριων ζώων˙
 • οι περιφραγμένοι χώροι των ζώων πρέπει να διασφαλίζουν τη διαμονή των ζώων κάτω από συνθήκες που αποσκοπούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις διαβίωσης και διατήρησης των ζώων. Επιπρόσθετα, η υγεία και ευημερία των ζώων όπως και η υγιεινή των περιφραγμένων χώρων πρέπει να διασφαλιζεταί˙
 • ο ζωολογικός κήπος λειτουργεί υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου κτηνίατρου, σύμφωνα με τον περί της Άσκησεώς της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων νόμο˙
 • η προστασία και ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών πρέπει να διασφαλίζεται.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
 • ο κάτοχος της άδειας πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστικό έγγραφο αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί από ζώο του ζωολογικού κήπου˙
 • ο κάτοχος της άδειας πρέπει να τηρεί ενημερωμένο αρχείο για τη συλλογή των ζώων του ζωολογικού κήπου˙
 • ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Κανονισμών (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) και τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμων.

Ο κάτοχος άδειας ο οποίος λαμβάνει ειδοποίηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά με την αναστολή ή αφαίρεση της άδειας για το ζωολογικό κήπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στο Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, νοουμένου ότι εντός 7 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης αυτός θα ενημερώσει γραπτώς το Διευθυντή ότι επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί εντός 21 ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Επαγγελματίας Εκπαιδευτής/ Φροντιστής Ζώων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Έκδοσης Άδειας Λειτουργιάς Ζωολογικού Κήπου.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου