Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη

Άσκηση του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος «οδοντοτεχνίτης» αναφέρεται στο πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή εκμαγείων από αποτυπώματα που λαμβάνονται από τον οδοντίατρο, την επεξεργασία μετάλλων και άλλων υλικών για οδοντοπροσθετικές εργασίες, την κατασκευή προσθετικών εργασιών ιδίως μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών, στεφάνων και γεφυρών, ορθοδοντικών μηχανημάτων, τηλεσκοπικών στεφάνων και συνδέσμων ακριβείας και οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που εκτελείται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες οδοντίατρου.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στο Μητρώο του Οδοντοτεχνιτών, νοουμένου ότι ικανοποιεί το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ∙
  • συμπλήρωσε το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του ∙
  • είναι καλού χαρακτήρα ∙
  • είναι κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Οδοντοτεχνική, που αποκτήθηκε από πανεπιστήμιο ή ίδρυμα το οποίο αναγνωρίζει το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου και έχει πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών σε αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο οδοντοτεχνικό εργαστήριο ∙ ή
  • είναι κάτοχος πτυχίου επαγγελματικού ή άλλου ισότιμου πτυχίου το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο και έχει πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους σε αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο οδοντοτεχνικό εργαστήριο ∙ ή
  • έχει πρακτική άσκηση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο που είναι αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης στην ΕΕ.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου
Σάιλου Καήλη 6Α,
2220 Λατσιά - Λευκωσία
Τηλ:. +357 22603182, +357 99697155
Φαξ: +357 22571369
Ηλ. Ταχ.: angel@cytanet.com.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του πτυχίου ή διπλώματος (μαζί με την πιστοποιημένη μετάφραση του πτυχίου ή διπλώματος)∙
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου∙
  • αντίγραφο της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης στην ΕΕ (εάν εφαρμόζεται)∙
  • τέλος εγγραφής € 51 (πληρωτέο είτε με επιταγή είτε με τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει μέχρι τη συνταξιοδότηση.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι Οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου που ρυθμίζουν το επάγγελμα των οδοντοτεχνιτών του 1996 και των περί άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη Κανονισμών του 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται .

Το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου είναι ο εξουσιοδοτημένος φορέας για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες και επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως η διαγραφή από το μητρώο οδοντοτεχνιτών, η προσωρινή αναστολή της άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη κλπ.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Οδοντοτεχνιτών
Ιωάννη Πολέμη & Πολυδεύκη 3, Λεμεσός
Τηλ:. +357 99 409429, +357 25 336405,
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy/pagkyprios-syndesmos-odontotechniton//


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Λειτουργία Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Κανονισμοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου