Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Κομμωτηρίου ή Κουρείου

Ίδρυση και Λειτουργία Κομμωτηρίου ή Κουρείου
Περιγραφή

Για την εγκαθίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου ή κουρείου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για τη λειτουργία κομμωτηρίου ή κουρείου από το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο όρος "κομμωτήριο" σημαίνει τον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο όπου παρέχονται από κομμωτή οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον ορισμό του όρου κομμωτής ή κουρέα, αντίστοιχα και πληροί όλες τις υγειονομικές συνθήκες που απαιτούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των Δήμων εντός των οποίων λειτουργούν

Ο όρος «κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που ασχολείται με το κόψιμο, λούσιμο, κτένισμα της κόμης και ή το ξύρισμα ανδρών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας κομμωτηρίου ή κουρείου νοουμένου ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου ικανοποιείται ότι ο αιτητής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • το κομμωτήριο/κουρείο θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει σε ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο ειδικά διαρρυθμισμένο˙
  • έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια που συνάδει με τη χρήση του χώρου ως κομμωτηρίου ή κουρείου˙
  • το κομμωτήριο ή κουρείο θα διευθύνεται από εγγεγραμμένο κομμωτή ή κουρέα, αντίστοιχα, κάτοχου Επαγγελματικής Άδειας(βλέπε ‘Άσκηση του Επαγγέλματος του Κομμωτή ή Κουρέα’ στιςΣχετικές Συνδέσεις)˙
  • το κομμωτήριο ή κουρείο πληροί τις υγειονομικές συνθήκες (βλέπε ‘Εγγραφή Κομμωτηρίου/Κουρείου’ στις Σχετικές Συνδέσεις).

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή του υποστατικού κομμωτηρίου/κουρείου μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου
Παναγρών 1Α (Βιομηχανική Ζώνη),
2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ: +357 22468314, +357 77778838
Φαξ: +357 22468315
Ηλ. ταχ: sekom@cablenet.com.cy, sekom@spidernet.com.cy, sekom@mtnmail.com.cy


Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο αρχιτεκτονικών σχεδίων του κομμωτηρίου / κουρείου˙
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας˙ ή
  • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας - αλλαγής χρήσης (σε περιπτώσεις όπου το κομμωτήριο/ κουρείο λειτουργεί στο σπίτι του αιτούντος ή σε διαμέρισμα).


Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει, στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων τέλος άδειας € 80 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Η άδεια ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα αδειούχα κομμωτήρια και κουρεία υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμου και Κανονισμών, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
  • η άδεια θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο σε κάθε αδειούχο κομμωτήριο ή κουρείο˙
  • πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός κάθε αδειούχου κομμωτηρίου ή κουρείου πινακίδα που να αναφέρει το πλήρες όνομα του κομμωτή ή κουρέα με τη φράση "εγγεγραμμένος κομμωτής" ή "εγγεγραμμένος κουρέας", αντίστοιχα.


Το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή λειτουργούς του (στο εξής αναφερόμενοι ως Επιθεωρητές) το καθήκον του ελέγχου της συμμόρφωσης ή αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.
Ο Υγειονομικός έλεγχος στα κομμωτήρια, κουρεία ανατίθεται σε Υγειονομικούς Επιθεωρητές που ορίζονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των Δήμων εντός των οποίων λειτουργούν για το σκοπό αυτό.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπρια Ομοσπονδία Κομμωτών και Κουρέων
Παναγρών 1Α (Βιομηχανική Ζώνη),
2540 Δάλι, Λευκωσία
Τηλ: +357 22468314/ +357 77778838
Φαξ +357 22468315
Ηλ. ταχ: info@pokk.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Άσκηση του Επαγγέλματος του Κομμωτή ή Κουρέα
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κανονισμοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή του Υποστατικού Κομμωτηρίου-Κουρείου.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου