Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου

Λειτουργία Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου
Περιγραφή

Για τη λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια λειτουργίας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου από το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Οι οδοντοτεχνικές δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται μόνο σε αδειούχα οδοντιατρικά εργαστήρια. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την κατασκευή εκμαγείων από αποτυπώματα που λαμβάνονται από τον οδοντίατρο, την επεξεργασία μετάλλων και άλλων υλικών για οδοντοπροσθετικές εργασίες, την κατασκευή προσθετικών εργασιών ιδίως μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών, στεφάνων και γεφυρών, ορθοδοντικών μηχανημάτων, τηλεσκοπικών στεφάνων και συνδέσμων ακριβείας και οποιαδήποτε άλλη σχετική εργασία που εκτελείται σύμφωνα με γραπτές οδηγίες οδοντίατρου.

Hide details for Κριτήρια EπιλεξιμότηταςΚριτήρια Eπιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να λάβει την άδεια για τη λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, νοουμένου ότι ικανοποιεί το Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει σε ανεξάρτητα και επαρκή υποστατικά, ειδικά διαμορφωμένα για το σκοπό αυτό ∙
  • έχει εξασφαλισθεί έγκριση και άδεια οικοδομής και χρήσης ως οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ∙
  • το οδοντοτεχνικό εργαστήριο είναι επαρκώς εξοπλισμένο σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Άσκησης του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη Κανονισμούς (βλ. Σχετικά Έγγραφα), όσον αφορά το μέγεθος, τις συνθήκες για την υγεία, το φωτισμό, κλιματισμό, τα μηχανήματα, κλπ.∙
  • ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου είναι Εγγεγραμμένος Οδοντοτεχνίτης στο Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Οδοντοτεχνιτών και Εργαστηρίων Κύπρου
Σάηλου Καήλη 6Α,
2220 Λατσιά - Λευκωσία
Τηλ:. +357 22603182, +357 99697155,
Φαξ: +357 22571369
Ηλ. Ταχ.: angel@cytanet.com.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το τέλος εγγραφής των € 51 (πληρωτέο είτε με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβλήθηκαν δεόντως.

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης. Το τέλος ανανέωσης είναι €35.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα αδειούχα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη Νόμου του 1996 και των περί Ασκήσεως του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Κανονισμούς του 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Ενδεικτικά, πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο εσωτερικό κάθε οδοντοτεχνικού εργαστηρίου πινακίδα που αναφέρει τον αριθμό αδείας του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, το πλήρες όνομα του διευθυντή και του Πιστοποιητικό της Εγγραφής του διευθυντή στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Κύπρου
Ιωάννη Πολέμη & Πολυδεύκη 3, Λεμεσός
Τηλ:. +357 99 409429, +357 25 336405
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Άσκηση του Επαγγέλματος του Οδοντοτεχνίτη
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια Λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Κανονισμοί.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου