Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παροχή Υπηρεσιών Αεροφωτογράφισης

Παροχή Υπηρεσιών Αεροφωτογράφισης
Περιγραφή

Για την παροχή υπηρεσιών αεροφωτογράφισης στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας αεροφωτογράφισης Περιοχών της Κύπρου από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ο όρος "αεροφωτογράφιση" αναφέρεται στην λήψη φωτογραφιών του εδάφους από μία ανυψωμένη θέση. Ο όρος αναφέρεται συνήθως σε εικόνες στις οποίες η φωτογραφική μηχανή δεν στηρίζεται σε μια επίγεια δομή.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης για αεροφωτογράφιση Κυπριακών Περιοχών, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας λαμβάνει υπόψη τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, τις απόψεις, τα κριτήρια και τις συστάσεις άλλων υπηρεσιών όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, της Αστυνομίας Κύπρου και οποιασδήποτε άλλης Κυβερνητικής Υπηρεσίας που εμπλέκεται ή επηρεάζεται από την αεροφωτογράφιση.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την αεροφωτογράφιση των Κυπριακών περιοχών μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου , είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Οδός Πινδάρου 27,
1429, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 404 122/136
Φαξ: +357 22 766 547
Ηλ.ταχ: director@dca.mcw.gov.cy, sstephanou@dca.mcw.gov.cy, mioannou@dca.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από το ακόλουθο έγγραφο:

  • αντίγραφο του Χάρτη με την περιοχή, τοποθεσίες και διαδρομή πτήσης της της αεροφωτογράφισης ·

Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα πιστοποιητικά ή/και πληροφορίες, όπως είναι τα ακόλουθα:
  • αντίγραφο Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (AOC) ή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένων Πτητικών Επιχειρήσεων ·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής του αεροσκάφους ·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αεροπλοϊμότητας του αεροσκάφους ·
  • αντίγραφα των αδειών του πληρώματος ·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης για ζημιές έναντι τρίτων και επιβατών ·
  • αντίγραφο της άδειας εργασίας της εταιρείας (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ·
  • αντίγραφα των Αντιπροσώπων της εταιρείας στο αεροδρόμιο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ·
  • αντίγραφα οποιονδήποτε άλλων αδειών που εξασφαλίστηκαν από άλλες Υπηρεσίες ·
  • ο σκοπός της αεροφωτογράφισης και η χρήση των φωτογραφιών.

Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας:

α) Στο αεροσκάφος ώστε να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλές για πτήσεις ·
β) Στα πεδία προσγείωσης / απογείωσης σε περιπτώσεις πτήσεων ελικοπτέρου εκτός αεροδρομίων.

Σε περίπτωση που οι εργασίες της αεροφωτογράφισης διεξάγονται από αλλοδαπό αεροπορικό οργανισμό, το Τμήμα συνιστά όπως για διευκόλυνση των διαδικασιών έγκρισης και συντονισμού διεξαγωγής του πτητικού έργου της αεροφωτογράφισης, εξουσιοδοτείται εγχώριος αντιπρόσωπος.

Ο αιτητής θα ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Σε περίπτωση που εμπλέκονται άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Άμυνας, ο αιτητής μπορεί να ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός 1-2 μηνών.

Η διάρκεια ισχύος της άδειας για την αεροφωτογράφιση Κυπριακών περιοχών εξαρτάται από την εφαρμογή.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Σε περίπτωση έγκρισης, απαιτείται η γραπτή αποδοχή του αιτητή για αυστηρή τήρηση όλων των όρων και κανονισμών που θέτει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους.

Τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για αεροφωτογράφιση Κυπριακών Περιοχών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, υποχρεούνται να παρουσιάζουν τις φωτογραφικές ταινίες (φιλμ)/ κάρτες μνήμης που χρησιμοποιούνται, στο Αρχηγείο της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, για επιθεώρηση την ημέρα της αεροφωτογράφισης.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο Άμυνας επιβλέπουν την εγκεκριμένη αεροφωτογράφιση των Κυπριακών Περιοχών.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση Άδειας Αεροφωτογράφισης Περιοχής της Κύπρου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΧάρτης Περιοχής Πάφου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΧάρτης Περιοχής Λάρνακας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια Αεροφωτογράφισης Περιοχής της Κύπρου.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 22/11/2019 09:03:27 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου