Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης

Δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης
Περιγραφή

Για τη δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης από το Αρχείο Πυροβόλων Όπλων της Αστυνομίας Κύπρου.

Show details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για το Πιστοποιητικό Έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Αστυνομία Κύπρου,
Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Αρχηγείο Αστυνομίας
1478 Λευκωσία
Τηλ: +357 22808384
Φαξ:+ 357 22808755
Ηλ. Ταχ.: hq.gunsregistry@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πρωτότυπο ή Πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου, (σημείωση: πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για το πρόσωπο που έχει τη νομική ευθύνη σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο)˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο, ή πιστοποιημένη μετάφραση του Πιστοποιητικού Ίδρυσης˙
 • τοπογραφικό σχέδιο˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο ή παρουσίαση των πρωτότυπων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές του Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου (απόδειξη της εθνικότητας και ηλικίας του αιτούντος και των υπαλλήλων του)˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εργασίας σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • αντίγραφο της συμφωνίας ενοικίασης σε περιπτώσεις όπου η περιουσία ενοικιάζεται˙
 • αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας της ιδιωτικής περιουσίας.

Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση από την αρμόδια επιτροπή για να εξακριβωθεί η καταλληλότητα του πεδίου χρωματοσφαίρισης. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αδειοδότησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στο Αρχείο Πυροβόλων Όπλων (τοις μετρητοίς).

 • €205,00 για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού˙
 • €85,43 για την ανανέωση της άδειας.

Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
Κάθε κάτοχος πεδίου χρωματοσφαίρισης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 • ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο νομίμως κατέχει όπλα χρωματοσφαίρισης μπορεί να τα προμηθεύσει σε άλλα άτομα πάνω σε προσωρινή βάση νοουμένου ότι αυτά λήφθηκαν νόμιμα από άλλα φυσικά πρόσωπα για σκοπούς άσκησης, αναψυχής και ψυχαγωγίας στο πεδίο του/της˙
 • όπλα χρωματοσφαίρισης δίνονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που:
  1.είναι άνω των 16 ετών˙ ή
  2.τουλάχιστον 14 ετών νοουμένου ότι αυτά συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή από ενήλικο συγγενή τουλάχιστον τρίτου βαθμού.
 • όλα τα άτομα τα οποία εισέρχονται σε πεδίο χρωματοσφαίρισης όπου διεξάγεται άσκηση πρέπει να φέρουν προστατευτικές μάσκες για το πρόσωπο και τα μάτια τους όπως και προστατευτικό κάλυμμα για το λαιμό˙
 • ο αδειούχος ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να χρησιμοποιεί όπλα χρωματοσφαίρισης, με δοχεία αερίου που συμμορφώνονται με το πρότυπο CYS EN 12245:2002. Πρέπει να ελέγχει οπτικά τα δοχεία αερίου των όπλων κάθε χρόνο και να τα εξετάζει επιστημονικά σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 1968:2002 για καλυμμένα με χάλυβα δοχεία αερίων και CYS EN 1802:2002 για δοχεία αλουμινίου και να τηρεί μητρώο για τους ελέγχους αυτούς˙
 • ο αδειούχος ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να ελέγχει την ταχύτητα στομίου των όπλων, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 300 πόδια το δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια της χρήσης των όπλων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχει με χρονομετρητή κάθε όπλο πριν δοθεί σε άλλο πρόσωπο να το χρησιμοποιήσει˙
 • ο αδειούχος ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να φυλάσσει τα όπλα σε αποθήκη/Ερμάρι Φύλαξης Όπλων σύμφωνα με το εδάφιο 2 του Κανονισμού 5 και να τηρεί Μητρώο με το όνομα, την ηλικία και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο προμηθεύεται το όπλο. Επίσης πρέπει να σημειώνεται η ημερομηνία και ο χρόνος που δόθηκε και επιστράφηκε το όπλο˙
 • ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης υποχρεούται να έχει ένα ασφαλή χώρο όπου θα ενημερώνονται οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιήσουν τα όπλα και ένα μέρος όπου θα ξεκουράζονται και για δημόσια χρήση όπου θα απαγορεύεται η μεταφορά έμφορτου όπλου χρωματοσφαίρισης˙
 • ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης να τοποθετεί σε περίοπτο μέρος προειδοποιητικές πινακίδες διαστάσεων τουλάχιστον 60 Χ 40 εκ με ευανάγνωστα γράμματα τις λέξεις: «Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν φορούν προστατευτική μάσκα για το πρόσωπο και προστατευτικό για το λαιμό»˙
 • ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την επίβλεψη του πεδίου από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και κατέχουν Πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών˙
 • απαγορευεταί η διεξαγωγή αγώνων μεταξύ της δύσης και της ανατολής, εκτός αν ο χώρος είναι επαρκώς φωτισμένος.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Έγκρισης Πεδίου Χρωματοσφαίρισης.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου