Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη

Άσκηση του Επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη
Περιγραφή

Για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Ιατρικού Επισκέπτη στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών του Συμβουλίου Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος "Ιατρικός Επισκέπτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο παρέχει επιστημονικές πληροφορίες εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών σε λειτουργούς υγείας (ιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρμακοποιούς) για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά υπό την ευθύνη τους, με σκοπό την ορθή χρήση των φαρμάκων και την προστασία της δημόσιας υγείας.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών, νοουμένου ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου ικανοποιείται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει ως τόπο συνήθους διαμονής του την Κυπριακή Δημοκρατία , ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ·
 • έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·
 • έχει αποφοιτήσει από ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας·
 • δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα·
 • και κατέχει ένα από τα ακόλουθα:
  • κατέχει δίπλωμα ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ ), για Ιατρικούς Επισκέπτες, ή Φαρμακευτικής ή Βιολογίας ή Χημείας ή σε άλλα συναφή θέματα και έχει θεωρητική κατάρτιση στην παροχή ιατρικών πληροφοριών για τουλάχιστον ένα μήνα και πρακτική πείρα τουλάχιστον έξι μηνών· ή
  • κατέχει δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των ιατρικών επισκεπτών , το οποίο αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποιημένων Προγραμμάτων (ΣΕΚΑΠ) και έχει θεωρητική κατάρτιση στην παροχή ιατρικών πληροφοριών για τουλάχιστον ένα μήνα και πρακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους και έχει επιτύχει στις εξετάσεις που οργανώνονται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ετών, η πρακτική άσκηση ενός έτους και οι εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικές.


Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι Εγγεγραμμένοι Ιατρικοί Επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμου του2002 (74(I)/2002), όπως εκάστοτε τροποποιείται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να:
 • αναγράφεται στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται τη φράση "εγγεγραμμένος ιατρικός επισκέπτης" και τον αριθμό εγγραφής του στο Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών·
 • προωθεί μόνο τα φάρμακα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Έφορο του Συμβουλίου Φαρμάκων.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου
Τ.Θ. 22134
1510 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +35722490315
Φαξ: + 357 22490315
Ηλ.Ταχ: siek.si@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:http://www.siekcy.org


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου - Μέλη
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου –Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ
Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) - Πιστοποίηση

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/11/2019 04:00:20 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου