Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Κοινωνική Ευημερία Άσκηση του Επαγγέλματος του Αισθητικού

Άσκηση του Επαγγέλματος του Αισθητικού
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η Εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούνται να εγγραφεί στο Μητρώο Αισθητικών και να ασκεί το επάγγελμα του αισθητικού, νοουμένου ότι ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου με τα ακόλουθα κριτήρια:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (1) οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος, αν ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι:

 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο·
 • κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμου αυτού·
 • κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή εγγεγραμμένο ιατρό στο κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα του κράτος ή του οργανισμού ή του φορέα που εργάζεται ο ιατρός αυτός·
 • έχει λευκό ποινικό μητρώο, που εκδίδεται στη χώρα διαμονής του
 • (i) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) ως ισότιμο προς «δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης» ‘η «πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου», στον κλάδο/ειδίκευση «Αισθητικού» · ή (ii) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο – πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ ή αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, στο οποίο περιλαμβάνονται έξι μήνες πρακτικής άσκησης που αποκτήθηκε πριν από το τέλος των σπουδών· (iii) κατέχει τίτλο σπουδών στην αισθητική διετούς τουλάχιστον διάρκειας, που εκδίδεται από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής είναι αξιολογημένο-πιστοποιημένο από το ΣΕΚΑΠ αντίστοιχο οργανισμό στη χώρα που εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών, καθώς και πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, που αποκτήθηκε μετά το τέλος των σπουδών σε ινστιτούτο αισθητικής που λειτουργεί πέραν των πέντε ετών.

Οι παράγραφοι (i) (ii) ισχύουν από την 1/01/2017. Πρόσωπο που εγγράφεται στο μητρώο με βάση την παράγραφο (iii) εγγράφεται ως «αισθητικός με περιορισμένο τομέα δραστηριοτήτων», ο οποίος τομέας καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια Αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Χίλωνος 1 και Προδρόμου 17
1448 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605418
Φαξ: +357 22605623
Ηλ. Ταχ.: echrysostomou@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως/ή αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/ ή αντίγραφο του διαβατηρίου·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος αισθητικού·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων(transcript) του πιο πάνω πτυχίου/διπλώματος/πιστοποιητικού·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο ειδικής εκπαίδευσης (αν υπάρχει) στην ηλεκτρική αποτρίχωση (ηλεκτρόλυση) ή/και περιποίηση ευρυαγγείας·
 • πρωτότυπο της βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως αισθητικός (αυτοεργοδοτούμενος ή υπάλληλος) για τρία τουλάχιστον χρόνια πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου·
 • πρωτότυπο Πιστοποιητικού Υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου με αναγνωρισμένη ειδικότητα στην παθολογία ή τη Γενική Ιατρική·
 • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου·
 • δύο πρόσφατες φωτογραφίες·
 • τέλος εγγραφής €30 (που πληρώνεται με τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για την εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών Κύπρου εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλος άδειας €17 στο Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών Κύπρου μέσω τραπεζικής εντολής.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για απεριόριστο χρόνο, νοουμένου ότι καταβάλλεται ετήσιο τέλος άδειας €17.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι αισθητικοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου περί Εγγραφής Αισθητικών του 1999 (αρ.40 (Ι) /99), όπως τροποποιείται περιοδικώς.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύλλογος Αισθητικών Κύπρου
Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: +357 22 889800, +357 22 889754, +22889759
Τηλεομοιότυπο: +35722667593
Ηλ. Ταχ.: annac@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.sak.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου–Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αισθητικών Κύπρου 01-2019.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου