Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Δημιουργία και Λειτουργία Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων

Δημιουργία και Λειτουργία Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων
1453 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 664606, 22662428
Φαξ:+ 357 22662495
Ηλ. Ταχ.: lefkosia.gf@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης


Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2019 11:15:20 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου