Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Χημικού

Άσκηση του Επαγγέλματος του Χημικού
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του χημικού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο όρος «χημικός» αναφέρεται σε πρόσωπα που εκτελούν χημικές αναλύσεις.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί από το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο ∙
  • κατέχει Πανεπιστημιακό τίτλο ή ισοδύναμο προσόν που εκδόθηκε από πανεπιστήμιο, ή ισότιμο ίδρυμα στα αντικείμενα της Χημείας, Βιοχημείας, Χημείας Τροφίμων, Κλινικής Χημείας, της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων Χημικών Τεχνολογιών, της Χημικής Μηχανικής, της Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου, νοουμένου ότι το πτυχίο του αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ∙
  • είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο Χημικών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών
Γενικό Χημείο του Κράτους
44 Κίμωνος
1451 Λευκωσία
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 28648, 2081 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ: +357 22809111 , +357 99621439, +357 22 80 9122
Φαξ: + 357 22316434
Ηλ. Ταχ.: stelgian@spidernet.com.cy or vasso@kriticos.com.cy or ypiera@sgl.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.chemistry.org.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • πιστοποιητικό γέννησης / ή φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας / ή του διαβατηρίου ∙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης ∙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του πτυχίου/πιστοποιητικού/διπλώματος στη Χημεία ή άλλη σχετική επιστήμη που εγκρίνει το Συμβούλιο ∙
  • πιστοποιημένο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων του πιο πάνω αναφερόμενου πτυχίου/πιστοποιητικού /διπλώματος ∙
  • δύο πρόσφατες φωτογραφίες (η μια πρέπει να επισυναφθεί στο έντυπο αίτησης) ∙
  • τέλος εγγραφής €40.00.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για την εγγραφή του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής δεν υπόκειται σε ανανέωση.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι χημικοί είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του νόμου περί Εγγραφής Χημικών (αρ. 157/88), όπως τροποποιείται περιοδικώς.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών είναι το αρμόδιο σώμα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους εγγεγραμμένους χημικούς και για την επιβολή ποινών όπως η διαγραφή εγγεγραμμένου χημικού από το Μητρώο.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ)
Διευθυνσή: Τ.Θ. 28361, 2093 Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357 99611079
Ηλ.Tαχ.: info@chemistry.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών Κύπρου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερί της Εγγραφής Χημικών και Περί Ετέρων Συναφών Ζητημάτων Νόμος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Χημικών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου