Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Μεταφορά Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης

Μεταφορά Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης
Περιγραφή

Για τη μεταφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης απαιτείται η εξασφάλιση άδειας οχήματος μεταφοράς κρέατος/γάλακτος/ προϊόντων ζωικής προέλευσης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραχωρούν άδεια οχήματος μεταφοράς κρέατος/γάλακτος/ προϊόντων ζωικής προέλευσης μόνο σε περιπτώσεις όπου:

  • ικανοποιούνται οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις του «Περί υγιεινής παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης και διάθεσης τους στην αγορά καθώς και για άλλα συναφή θέματα Νόμου», Ν. 150(Ι) / 2003˙
  • η μεταφορά γίνεται με οχήματα που διαθέτουν ψυγεία τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου IV, του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου VII του Τμήματος I του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004˙
  • τα προϊόντα που μεταφέρονται συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα˙
  • κατά τη μεταφορά, δε διακόπτεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες η ψυκτική αλυσίδα των προϊόντων και η θερμοκρασία μεταφοράς είναι η ορθή.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας οχήματος μεταφοράς κρέατος/γάλακτος/προϊόντων ζωικής προέλευσης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ: +357 22805208/22805167
Φαξ:+ 357 22805139
Ηλ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf

Το τέλος εγγραφής είναι €50 και μπορεί να πληρωθεί είτε τοις μετρητοίς είτε με επιταγή.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Επιπρόσθετα διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση από το Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο για να εξετασθεί η συμμόρφωση του οχήματος με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Λειτουργός συνιστά την έκδοση άδειας για το όχημα και τη διάρκεια της.

Η άδεια δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι αδειούχοι μεταφορείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Περί Υγιεινής Παραγωγής τροφίμων προέλευσης και διάθεσης στην αγορά καθώς και για άλλα συναφή θέματα Νόμους, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Αδείας Οχήματος Μεταφοράς Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης 2015.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου