Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Ταριχευτή

Άσκηση του Επαγγέλματος του Ταριχευτή
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ταριχευτή στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια ταριχευτή από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια ταριχευτή υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στον Τύπο Ζ του Παραρτήματος VΙΙ του Νόμου Περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Ν.152(Ι)/ 2003-2017.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για άδεια ταριχευτή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή (Κεντρικά ή στα Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας):

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
1453 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 867786
Φαξ:+ 357 22867780
Ηλ. Ταχ.: wildlife.thira@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moi.gov.cy/moi/wildlife/

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του. Ο αιτητής καταβάλλει το τέλος, που καθορίζεται στο Παράρτημα VΙΙΙ του Νόμου, ύψους €340 (η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com και μέσω της ίδιας υπηρεσίας σε εμπορικές τράπεζες).

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας χορηγεί σε τέτοιο πρόσωπο άδεια ταριχευτή θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας, η οποία ισχύει για ένα έτος.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Σύμφωνα με το άρθρο 61(4) του Νόμου 152 (Ι) του 2003-2017 κάθε αδειούχος ταριχευτής πρέπει να έχει αναρτημένη την άδειά του σε περίοπτο μέρος του εργαστηρίου του.

Σύμφωνα με το άρθρο 61(5) του Νόμου 152 (Ι) του 2003-2017 ο αδειούχος ταριχευτής πρέπει να τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρεί για κάθε είδος άγριας πανίδας αληθή και ακριβή στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στον Τύπο Η του Παραρτήματος VΙΙ. Για κάθε είδος άγριας πανίδας συμπληρώνονται τρία αντίγραφα. Το πρώτο αντίγραφο δίδεται στον πελάτη ως άδεια κατοχής του είδους άγριας πανίδας, το δεύτερο κατακρατείται από τον κάτοχο άδειας ταρίχευσης για σκοπούς ελέγχου και το τρίτο αποστέλλεται στον προϊστάμενο

Σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Νόμου 152 (Ι) του 2003-2017 για κάθε είδος άγριας πανίδας ή ζώο που προσκομίζεται για ταρίχευση ο κάτοχος άδειας ταρίχευσης πρέπει πρώτα να το παρουσιάσει σε μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας, μαζί με το βιβλίο καταγραφής, για έγκριση προς ταρίχευση .

Σύμφωνα με το άρθρο 61(7) του προαναφερόμενου Νόμου για κάθε είδος άγριας πανίδας για το οποίο δίδεται έγκριση συμπληρώνεται έντυπο, σύμφωνα με τον Τύπο Θ του Παραρτήματος VΙΙ. Το κάτω μέρος του εντύπου συνοδεύει το ταριχευμένο είδος και το πάνω μέρος παραμένει στο αρχείο του κατόχου άδειας ταρίχευσης.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤύπος Ζ - Αίτηση για Απόκτηση Άδειας Ταριχευτή.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΝόμος που προνοεί για την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου