Αρχική Σελίδα Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων – Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων – Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία
Τι σημαίνει ‘Νομοθετικά Κατοχυρωμένο’ επάγγελμα;

Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικά κατοχυρωμένο αν για την άσκηση του απαιτείται να έχετε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών, να έχετε επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις, π.χ. κρατικές εξετάσεις, ή/και να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε επαγγελματική ένωση.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ (εν προκειμένω, τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) και το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων (κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία) προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα υποδοχής.

Δείτε τη βάση δεδομένων με τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η οποία δείχνει ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, σε ποιες χώρες της ΕΕ και από ποιες αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην πράξη

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ, επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών, όπως ιατρών ή αρχιτεκτόνων εντός της ΕΕ. Άλλα επαγγέλματα, όπως οι ναυτικοί ή οι ελεγκτές αεροσκαφών, δεν υπάγονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ και διέπονται από ειδική νομοθεσία. Υπάρχουν επίσης ειδικοί νόμοι για δικηγόρους και εμπορικούς αντιπροσώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τη σύνδεση.

Αυτόματη Αναγνώριση

Στην ΕΕ, υπάρχει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για επτά αποκαλούμενα τομεακά επαγγέλματα: Νοσηλευτές, Μαίες, Ιατροί, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Αρχιτέκτονες και Κτηνίατροι.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικά Έγγραφα

Κατάλογος Νομοθετικά Κατοχυρωμένων Επαγγελμάτων 2019 w_v3.xlsxΤελευταία Ενημέρωση στις: 16/03/2020 02:51:57 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου