Αρχική Σελίδα Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων – Νομοθετικώς Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων – Νομοθετικώς Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία
Τι σημαίνει ‘Νομοθετικώς Κατοχυρωμένο’ επάγγελμα;

Ένα επάγγελμα θεωρείται νομοθετικώς κατοχυρωμένο αν για την άσκησή του απαιτούνται η κατοχή ειδικού τίτλου σπουδών, η επιτυχής συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις, ή η καταχώριση σε επαγγελματικό φορέα.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ (εν προκειμένω, τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) και το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή, ενδέχεται να χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων (κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία) προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα υποδοχής.

Δείτε τη βάση δεδομένων με τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα , η οποία δείχνει ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα, σε ποιες χώρες της ΕΕ και από ποιες αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο.


Αυτόματη Αναγνώριση

Στην ΕΕ, υπάρχει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για επτά αποκαλούμενα τομεακά επαγγέλματα: Νοσηλευτές, Μαίες, Ιατροί, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Αρχιτέκτονες και Κτηνίατροι.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον σύνδεσμο.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 19/06/2019 10:42:35 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου