ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο  Κλείσιμο


Κυπριακή Δημοκρατία
ΕΚΕ Κύπρου: Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης στην Ευρώπη
H κεντρική ιστοσελίδα της Ε.Ε. αναφορικά με τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης στην Ευρώπη είναι διαθέσιμη σε 22 διαφορετικές γλώσσες.

Σύμφωνα με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες 2006/123/EC, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έχουν εγκαθιδρυθεί και λειτουργούν σε κάθε κράτος μέλος. Μέσω των ΕΚΕ, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να λάβουν όλη τη σχετική πληροφόρηση που χρειάζονται και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για πρόσβαση ή και εξάσκηση σε δραστηριοτήτες παροχής υπηρεσιών._______________________________________________
© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου