Αρχική Σελίδα Επέκταση Επιχείρησης στην Ε.Ε. Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης στην Ευρώπη

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης στην Ευρώπη

H κεντρική ιστοσελίδα της Ε.Ε. αναφορικά με τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης στην Ευρώπη είναι διαθέσιμη σε 22 διαφορετικές γλώσσες.

Σύμφωνα με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες 2006/123/EC, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έχουν εγκαθιδρυθεί και λειτουργούν σε κάθε κράτος μέλος. Μέσω των ΕΚΕ, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να λάβουν όλη τη σχετική πληροφόρηση που χρειάζονται και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για πρόσβαση ή και εξάσκηση σε δραστηριοτήτες παροχής υπηρεσιών. Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 12/11/2018 03:25:04 PM


© 2009 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου