Αρχική Σελίδα Περί ΕΚΕ Κύπρου Οι Υπηρεσίες μας

Οι Υπηρεσίες μας


Υπηρεσίες του ΕΚΕ Κύπρου

Η διαδικτυακή πύλη του ΕΚΕ Κύπρου προσφέρει:

 • παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για τη πρόσβαση και άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, είτε μέσω της εγκαθίδρυσης επιχείρησης είτε μέσω της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πεδίο της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες·
 • παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις οριζόντιες διαδικασίες και διατυπώσεις που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως η εγγραφή στο μητρώο φόρου εισοδήματος, η εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, η εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η εγγραφή εταιρειών, οι άδεια προσωρινής παραμονής και απασχόλησης·
 • παροχή πληροφόρησης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, το φορολογικό σύστημα, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η χρηματοδοτική βοήθεια, και γενικές πληροφορίες για την Κύπρο·
 • παροχή πληροφόρησης προς αποδέκτες υπηρεσιών·
 • παροχή πληροφόρησης προς επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις εργασίες τους στην Ευρώπη·
 • ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αιτήσεων για ορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται με την άσκηση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι η δημιουργία και λειτουργία κέντρων αναψυχής· την προσωρινή διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, όπως είναι η διασυνοριακή παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών·
 • παρακολούθηση της προόδου των εντύπων αίτησης που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης.

Επιπρόσθετα μέσω της Μονοθυριδικής Πρόσβασης/ΕΚΕ Κύπρου παρέχονται:
 • γενικές πληροφορίες και καθοδήγηση σε επενδυτές, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που ενδιαφέρονται να συστήσουν εταιρεία για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Κύπρο σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριότητας·
 • συμπλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκαθίδρυση Εταιρείας στην Κυπριακή Δημοκρατία:
  • εγγραφή Εταιρείας, Εμπορικής Επωνυμίας, Συνεταιρισμού·
  • εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ·
  • εγγραφή στο μητρώο Φόρου Εισοδήματος.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Παροχή Υπηρεσιών στην Κύπρο
Προσωπικός Χώρος – Διεκπεραίωση διαδικασιών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός βήμα προς βήμα για την υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων v3_19.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου