Αρχική Σελίδα Η Κύπρος εν συντομία Επενδύοντας στην Κύπρο

Επενδύοντας στην Κύπρο


Τομείς Ανάπτυξης / Επενδυτικές Ευκαιρίες

Αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση, η Κύπρος έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των χρόνων σε ένα αξιόπιστο κέντρο διεθνών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών, των ναυτιλιακών και των υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων. Το γεγονός ότι το νησί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης έχουν ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα της Κύπρου και του ρόλου της ως γέφυρας για επιχειρήσεις και ως εφαλτηρίου για επενδύσεις στην Ευρώπη, Αφρική και Ασία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κύριοι Λόγοι για να Επενδύσετε στην Κύπρο

Η Κύπρος προσφέρει ένα μοναδικό σύνολο πλεονεκτημάτων σε ξένους επενδυτές που αξιοποιούν την Κύπρο ως βάση διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους σε όλο τον κόσμο. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιλαμβάνουν τη στρατηγική γεωγραφική θέση της , το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του εργατικού της δυναμικού, σε συνδυασμό με το χαμηλό εργατικό κόστος, το χαμηλότερο εταιρικό φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα και την αναπτυγμένη υποδομή της.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε στοχευμένους τομείς ήταν μια από τις κύριες προτεραιότητες της πολιτικής της Κυπριακής Κυβέρνησης. Προς το σκοπό αυτό εγκαθιδρύθηκε το 2007 ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός περιορισμένος δι’ εγγυήσεως και πλήρως χρηματοδοτούμενος από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
Έκδόσεις και Οδηγοί για τον Επενδυτη


Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου