Αρχική Σελίδα Η Κύπρος εν συντομία Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον

Κατά τη διάρκεια των πενήντα χρόνων από την ανεξαρτησία του νησιού το 1960, η Κύπρος έχει σταδιακά μετατραπεί από μία κατά βάση κλειστή οικονομία, που στηριζόταν στη γεωργία και την εξόρυξη μεταλλευμάτων, σε μία οικονομία παροχής υπηρεσιών, με προσανατολισμό στις εξαγωγές. Μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής επιτεύχθηκε λόγω του ανοιχτού χαρακτήρα της οικονομίας.

Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου μετά την ανεξαρτησία, η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη πορεία. Έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς σοβαρούς εξωτερικούς κραδασμούς και έχει εκμεταλλευθεί μία σειρά από ευκαιρίες. Βασική κινητήρια δύναμη υπήρξε ο ανοιχτός χαρακτήρας της και η ετοιμότητα ανταπόκρισής της στις διεθνείς αγορές καθώς και η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η κυβέρνηση επένδυσε σε υποδομές απαραίτητες για την ανάπτυξη, και ο ιδιωτικός τομέας εκμεταλλεύτηκε εξωγενείς ευκαιρίες. Η εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 δεν άφησε ανεπηρέαστη την κυπριακή οικονομία. Κατάφερε να ανατρέψει την αναπτυξιακή πορεία, πλήττοντας περισσότερο τους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού. Η συνεχιζόμενη δύσκολη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, με το δεύτερο κύμα κρίσης, οδήγησε σε επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών.

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρωσία.

H οικονομία της Κύπρου μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως μικρή, ανοικτή και δυναμική, με τον τομέα των υπηρεσιών να αποτελεί την κινητήρια δύναμή της. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας και η συνεισφορά του στο ΑΕΠ για το 2013 ανέρχεται σε πέραν του 80%.

Ο ιδιωτικός τομέας, στον οποίο κυριαρχούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατέχει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία της παραγωγής. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι κυρίως η στήριξη του ιδιωτικού τομέα και η ρύθμιση των αγορών, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας και ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα, μέσω της δημιουργίας του απαραίτητου νομικού και θεσμικού πλαισίου και συνθηκών που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νησιού σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό και ναυτιλιακό κέντρο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Κράτος Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης·
  • Στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής·
  • Διάθεση ενός εύρους χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιότητας – νομικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτικές και μεσιτικές υπηρεσίες·
  • Ενεργό Χρηματιστήριο και ισχυρή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·
  • Ανθρώπινο δυναμικό ψηλού μορφωτικού επιπέδου, προσοντούχο και πολύγλωσσο·
  • Σταθερό και ευχάριστο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοδευόμενο από απλές διοικητικές διαδικασίες·
  • Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων·
  • Προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών·
  • Διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο·
  • Αποτελεσματικό, σύγχρονο και απλό φορολογικό σύστημα, βασισμένο σε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές (ανάμεσα στους χαμηλότερους στην Ευρώπη).

Οικονομικοί Δείκτες της Κύπρου

Η μεγάλη έκθεση της Κυπριακής οικονομίας στην Ελληνική και η συνακόλουθη απότομη αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα, το συνεχιζόμενο αρνητικό εξωτερικό περιβάλλον και τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη της οικονομίας κατά το 2013. Εντούτοις, η ύφεση κατά το 2013 (-5,4%) ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις των εταίρων του προγράμματος αλλά και προβλέψεις Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης και μεγάλων Οργανισμών. Από πλευράς ζήτησης, η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων ήταν μικρότερη από την προβλεπόμενη ειδικά προς το τέλος του έτους. Από τομεακής πλευράς, η σχετικά καλή επίδοση στον τομέα του τουρισμού και η σχετική διατήρηση των δραστηριοτήτων των επαγγελματικών υπηρεσιών, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κύπρος, συνέβαλαν στη συγκράτηση της ύφεσης.

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας το 2013 αυξήθηκε σημαντικά στο 15,9%, ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα επίπεδα ανεργίας ανάμεσα στους νέους (περίπου 40%), καθώς και τους μακροχρόνιους ανέργους το οποίο επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Το ποσοστό ανεργίας έχει συγκρατηθεί σε κάποιο βαθμό από τα μέτρα που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, τη μείωση των αλλοδαπών στην αγορά εργασίας, καθώς και τη μείωση των απολαβών.

Για το 2013, ο πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 0,4%, δηλαδή περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού, όπως και η ΕΕ στο σύνολο της. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο χαμηλός πληθωρισμός αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την προσαρμογή της αγοράς εργασίας και των τιμών, εξέλιξη που θεωρείται αναγκαία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας για επαναφορά της οικονομίας σε πορεία ανάπτυξης.

Από πλευράς δημόσιων οικονομικών, το 2013 οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτεύχθηκαν με σημαντικά περιθώρια (δημοσιονομικό έλλειμμα -5,4%) λόγω της συνετούς εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και της λιγότερο έντονης ύφεσης. Παρόλα αυτά, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά (111,5% του ΑΕΠ), αντικατοπτρίζοντας την κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα καθώς και την απότομη μείωση στο ονομαστικό ΑΕΠ.

Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι σημαντική, αφού παρουσιάζει πλέον σημάδια σταθεροποίησης. Οι κυπριακές τράπεζες έχουν κεφαλαιοποιηθεί επαρκώς, ενώ στον τομέα του Συνεργατισμού, οι συγχωνεύσεις έχουν ολοκληρωθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά έχουν αρθεί σε μεγάλο βαθμό. Εντούτοις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας συνεχίζουν να είναι σημαντικές. Η αντιμετώπιση του ψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η κύρια πρόκληση.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Οικονομικών
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Στατιστική Υπηρεσία
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως


Τελευταία Ενημέρωση στις: 16/07/2018 12:52:36 PM


© 2009 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου