Αρχική Σελίδα Η Κύπρος εν συντομία Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον


Κατά τη διάρκεια των πενήντα χρόνων από την ανεξαρτησία του νησιού το 1960, η Κύπρος έχει σταδιακά μετατραπεί από μία κατά βάση κλειστή οικονομία, που στηριζόταν στη γεωργία και την εξόρυξη μεταλλευμάτων, σε μία οικονομία παροχής υπηρεσιών, με προσανατολισμό στις εξαγωγές. Μεγάλο μέρος αυτής της αλλαγής επιτεύχθηκε λόγω του ανοίγματος της οικονομίας.

Κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου μετά την ανεξαρτησία, η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη πορεία. Έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς σοβαρούς εξωτερικούς κραδασμούς και έχει εκμεταλλευθεί μία σειρά από ευκαιρίες. Βασική κινητήρια δύναμη υπήρξε η ευελιξία της, η προσαρμοστικότητα της και η ετοιμότητα ανταπόκρισής της στις διεθνείς τάσεις των αγορών καθώς και η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η κυβέρνηση επένδυσε σε υποδομές απαραίτητες για την ανάπτυξη, ενώ ο ιδιωτικός τομέας εκμεταλλεύτηκε εξωγενείς ευκαιρίες. Η εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 δεν άφησε ανεπηρέαστη την κυπριακή οικονομία. Κατάφερε να ανατρέψει την αναπτυξιακή πορεία, πλήττοντας περισσότερο τους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού με τα δημόσια οικονομικά να παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση. Η συνεχιζόμενη δύσκολη παγκόσμια οικονομική κατάσταση, με το δεύτερο κύμα κρίσης, οδήγησε στην κατάρρευση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου.

Σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ, και ιδιαίτερα η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ρωσία.

H οικονομία της Κύπρου μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως μικρή, ανοικτή και δυναμική, με τον τομέα των υπηρεσιών να αποτελεί την κινητήρια δύναμή της. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας με την συνεισφορά του στο ΑΕΠ του 2017 να ξεπερνά το 80%.

Από τη μια πλευρά, ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος αποτελείται, κυρίως, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος του κράτους είναι η υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα και η ρύθμιση και εποπτεία των αγορών, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας και ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της συνεχής βελτίωσης του απαραίτητου νομικού και θεσμικού πλαισίου και διασφάλισης συνθηκών δικαίου ανταγωνισμού.

Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του νησιού σε ένα σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό και ναυτιλιακό κέντρο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Κράτος Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης·
  • Στρατηγική τοποθεσία για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής·
  • Διάθεση ενός εύρους χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών σε επίπεδα διεθνούς ποιότητας – νομικές, φορολογικές, λογιστικές, επενδυτικές και μεσιτικές υπηρεσίες·
  • Ενεργό Χρηματιστήριο και ισχυρή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·
  • Ανθρώπινο δυναμικό ψηλού μορφωτικού επιπέδου, προσοντούχο και πολύγλωσσο·
  • Σταθερό και ευχάριστο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοδευόμενο από απλές διοικητικές διαδικασίες·
  • Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων·
  • Προηγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών·
  • Διεθνούς φήμης ναυτιλιακό κέντρο·
  • Αποτελεσματικό, σύγχρονο και απλό επιχειρηματικό περιβάλλον.


Οικονομικοί Δείκτες της Κύπρου

Πριν από την εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Κύπρος είχε επιδείξει ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλή ανεργία και σχετικά σταθερές μακροοικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, αυτές οι καλές οικονομικές συνθήκες ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης και των μη βιώσιμων επιπέδων κατανάλωσης στην οικονομία, τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το αποτέλεσμα αυτών των ανισορροπιών ήταν η απώλεια της πρόσβασης στις διεθνείς χρηματαγορές τον Ιούνιο του 2011. Επιπλέον, το ανεπαρκές ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα όπως και η σημαντική έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική οικονομία και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, έχουν συνεισφέρει στην κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κυπριακής οικονομίας. Κατά συνέπεια, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε τον Ιούνιο του 2012 επίσημο αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρηματοοικονομική στήριξη.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την εφαρμογή ενός Μακροοικονομικού Προγράμματος Προσαρμογής το Μάρτιο του 2013 διασφαλίζοντας ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικής στήριξης για μια περίοδο τριών χρόνων συνείσφερε στη σταδιακή σταθεροποίηση της κυπριακής οικονομίας και τη σταθερή ανάκαμψη στα επίπεδα εμπιστοσύνης. Το Μάρτιο του 2016, η Κύπρος ολοκλήρωσε επιτυχώς το Πρόγραμμα Προσαρμογής και είναι τώρα σε μεταμνημονιακή παρακολούθηση (PPS) μέχρι να αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% της οικονομικής βοήθειας που έχει ληφθεί.

Το 2017 η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό ρυθμό ανάπτυξης για 3η συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,9%, μετά από 3,4% το 2016 και 2% το 2015. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα κατά τα επόμενα χρόνια.

Η ανεργία επίσης δεν επιδεινώθηκε στα επίπεδα που αναμένονταν αρχικά καθώς κορυφώθηκε στο 16% περίπου το 2014, παρά τις αρχικές προβλέψεις για πέραν του 20% του εργατικού δυναμικού. Ένα θέμα που προβληματίζει παρόλα αυτά είναι το ψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων και των μακροχρόνια ανέργων. Η ανεργία των νέων είναι σε καθοδική πορεία από το 2013 ενώ τη μακροχρόνια ανεργία από το 2015. Κατά το 2017, η ανεργία περιορίστηκε στο 11,1% από το 12,9% τον προηγούμενο χρόνο και αναμένεται να συνεχίσει την καθοδική αυτή πορεία.

Για το 2017, ο πληθωρισμός (ΔΤΚ) κυμάνθηκε στο 0,5%, δηλαδή περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού, όπως και η ΕΕ στο σύνολο της. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο χαμηλός πληθωρισμός αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την προσαρμογή της αγοράς εργασίας και των τιμών, εξέλιξη που θεωρείται αναγκαία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας για επαναφορά της οικονομίας σε πορεία ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, οι στόχοι έχουν επιτευχθεί με σημαντικά περιθώρια κατά το 2016 και το 2017. Το 2017, το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε σε 1,8% του ΑΕΠ από πλεόνασμα 0,3% του ΑΕΠ το 2016.

Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι σημαντική, αφού παρουσιάζει πλέον σημάδια σταθεροποίησης. Εντούτοις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας συνεχίζουν να είναι σημαντικές. Η αντιμετώπιση του ψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η κύρια πρόκληση.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Οικονομικών
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Στατιστική Υπηρεσία
Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως


Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου