Αρχική Σελίδα Αποδέκτες Υπηρεσιών Προστασία Καταναλωτών στην Ε.Ε.

Προστασία Καταναλωτών στην Ε.Ε.

Σκοπός του Άρθρου 21 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες είναι η παροχή βοήθειας προς τους αποδέκτες υπηρεσιών (καταναλωτές και επιχειρήσεις).

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους αποδέκτες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • γενικές πληροφορίες για τις ισχύουσες απαιτήσεις στα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και με την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, ιδίως όσες αφορούν την προστασία των καταναλωτών·
  • γενικές πληροφορίες για τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ παρόχου και αποδέκτη·
  • τα στοιχεία επικοινωνίας των ενώσεων ή οργανισμών, περιλαμβανομένου του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, όπου οι πάροχοι ή οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν να λάβουν πρακτική βοήθεια.

Παρατίθεται πιο κάτω κατάλογος με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων που έχουν καθοριστεί για τους σκοπούς του Άρθρου 21 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες.


Στοιχεία Επικοινωνίας των φορέων που έχουν καθοριστεί

για τους σκοπούς του Άρθρου 21 της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες


Κράτος
Μέλος
Αρμόδιος Φορέας
(για παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές)
Αρμόδιος Φορέας
(για παροχή πληροφοριών σε επιχειρήσεις)
ΑυστρίαEuropäisches Verbraucherzentrum Österreich
(European Consumer Centre Austria)
Mariahilfer Straße 81
A-1060 Wien
Tel: 0043 1 588 77-334 or 342
Fax: 0043 1 588 77-71
E-mail: info@europakonsument.at
http://www.europakonsument.at
Wirtschaftskammer Österreich
(Austrian Federal Economic Chamber)
Wiedner Hauptstraίe 63
A-1045 Wien
Tel: +43 (0) 5 90 900 - 4356
Fax: +43 (0) 5 90 900 - 114356
E-mail: euroinfo@wko.at|
http://wko.at/eu
ΒέλγιοSPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
(DG Contrôle et Médiation - Coopération internationale)
WTC III, Boulevard Simon Bolivar, 30
1000 Bruxelles
Tel. : +32 (0) 800 120 33
Fax : +32 (0) 800 120 33
E-mail:consumer21services@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
(DG Contrôle et Médiation - Coopération internationale)
WTC III, Boulevard Simon Bolivar, 30
1000 Bruxelles
Tιl. : +32 (0) 800 120 33
Fax : +32 (0) 800 120 33
E-mail: business21services@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/
ΒουλγαρίαPoint of Single Contact in cooperation with the European
Consumer Centre
(European Consumer Centre – Bulgaria)
14 Bacho Kiro Str.
1000 Sofia
Tel: +359 2 986 7672
Fax: +359 2 987 5508
E-mail: ecc.bulgaria@kzp.bg
http://ecc.kzp.bg/
Point of Single Contact
Ministry of Economy
Department "Technical Harmonization and Consumer Policy"
Address: 1052 Sofia, str. "Slavic" №8
E-mail:
psc-bg@mee.government.bg
http://psc.egov.bg/en/home
ΚύπροςEuropean Consumer Centre (Cyprus) (ECC-Net)
2, Agapinoros Str., IRIS Tower
1421 Nicosia, Cyprus
Tel.:+ 357 22 867177
E-mail: ecccyprus@mcit.gov.cy
http://www.ecccyprus.gov.cy/
Point of Single Contact Cyprus
(Ministry of Energy, Commerce & Industry)
13-15, Andrea Araouzou street
1421 Nicosia, Cyprus
Tel.: + 357 22 409318
Fax: + 357 22 409432
E-mail: psccyprus@mcit.gov.cy
http://www.businessincyprus.gov.cy
Τσεχική ΔημοκρατίαPoints of Single Contact
(Ministry of Industry and Trade)
Politických vězňů 20
112 49 Prague 1
Tel: +420 224 852 421
Fax: +420 224 853 079
E-mail: sluzby@mpo.cz
http://www.mpo.cz
Points of Single Contact
(Ministry of Industry and Trade)
Politických vězňů 20
112 49 Prague 1
tel.: +420 224 852 421
Fax: +420 224 8153 079
E-mail: sluzby@mpo.cz
http://www.mpo.cz
ΔανίαForbruger Europa (ECC-Net)
Amagerfζlledvej 56
2300 København S
Tel: +45 32 66 90 00
Fax: +45 32 66 91 00
E-mail: info@forbrugereuropa.dk
http://www.forbrugereuropa.dk
Point of Single Contact
(Danish enterprise and construction authority)
Langelinje Alle 17
2100. Copenhagen Ø
Tel: +45 35 66 000
E-mail: BusinessInDenmark@ebst.dk
http://www.businessindenmark.dk
ΕσθονίαEuropean Consumer Centre Estonia (ECC-Net)
Euroopa Liidu Tarbija Noustamiskeskus
Kiriku 4
15071 Tallinn
Tel: +372/6201 708
Fax +372/6201 701
E-mail: consumer@consumer.ee
http://www.consumer.ee/
Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju 11,
15072 Tallinn
Tel: +372 6256 489
Fax: +372 6256 404
E-mail: SFD@mkm.ee
http://www.mkm.ee
ΦινλανδίαConsumer Agency
Haapaniemenkatu 4, Box 5
00531 Helsinki
Tel: +358 10 605 7198
Fax: +358 9 876 4398
E-mail: palveludirektiivi@kuluttajavirasto.fi
http://www.kuluttajavirasto.fi
Point of Single Contact
(Consumer Agency)
Haapaniemenkatu 4, Box 5
00531 Helsinki
Tel: +358 10 605 7198
Fax: +358 9 876 4398
E-mail: palveludirektiivi@kuluttajavirasto.fi http://www.eugo.fi
ΓαλλίαCentre Européen des Consommateurs France
European Consumer Centre France (ECC-Net)
c/o Zentrum für Europäïschen Verbraucherschutz e.V. / Centre Européen de la Consommation

Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl
Tel: +49 7851 991 48 0
Fax: +49 7851 991 48 11
E-mail: CEC-Services@euroinfo-kehl.eu http://www.cec-zev.eu
Enterprise Europe Network Paris Ile-de-France Centre (PIC²) Paris
Chamber of commerce and industry (CCIP)
Centre d'information européenne
27 avenue de Friedland
75382 Paris Cedex O8
Tel : +33 1 55 65 73 13
Fax : + 33 1 55 65 73 06
E-mail: europeccip@pic2europe.fr
http://www.pic2europe.fr/
ΓερμανίαBundesamt fόr Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (Federal Office of Consumer
Protection and Food Safety)
Mauerstr. 39-42
10117 Berlin
Tel: +49 18444 00221
E-mail: verbraucher@portal21.de
http://www.portal21.de
Germany Trade & Invest - Gesellschaft fόr Auίenwirtschaft und
Standortmarketing mbH (Cologne Office (Trade))
Agrippastraίe 87-93
50676 Cologne
Tel: +49 221 2057-0
Fax: +49 221 2057-212
E-mail: unternehmer@portal21.de
http://www.portal21.de
Headquarters Berlin: http://www.gtai.com
ΕλλάδαEuropean Consumer Centre Hellas (ECC-Net)
Kaniggos Square
101 81, Athens
Tel:+30 210 3847106
Fax: +30 210 3847106
E-mail: director_eccgr@efpolis.gr
http://www.eccefpolis.gr/
National Documentation Centre (Enterprise Europe Network-
Hellas)
48 Vas. Constantinou
116 35, Athens
Tel: +30 210 7273921
Fax: +30 210 7246824
E-mail: akarah@ekt.gr
http://www.ekt.gr
http://www.enterprise-hellas.gr
ΟυγγαρίαEuropean Consumer Centre Hungary (ECC-Net)
Jozsef korut 6,
Budapest, H-1088
Tel: +36 1 459 48 32
Fax:+36 1 210 25 38
E-mail: info@magyarefk.hu
http://www.magyarefk.hu
Enterprise Europe Network
HITA Hungary
Honved u. 20,
1055 Budapest,
Tel: +36 1 872 6505
Fax: +36 1 872 6699
E-mail: een@hita.hu
http://www.enterpriseeurope.hu/
ΙσλανδίαNeytendastofa (Consumer Agency)
Borgartúni 21
105 Reykjavík
Tel: + 354 – 510 11 00
Fax: + 354 – 510 11 01
E-mail: postur@neytendastofa.is
http://www.neytendastofa.is
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið (Ministry of Economic Affairs)
Skuggasundi 3
150 Reykjavík
Tel: + 354 – 545 8800
Fax: + 354 – 511 1161
E-mail: postur@evr.is
http://www.evr.is
ΙρλανδίαEuropean Consumer Centre Ireland (ECC-Net)
MACRO Centre
1 Green Street
Dublin 7
Tel: + 353 (0)1 8797647
Fax: +353 1 8734328
E-mail: info@eccireland.ie
http://www.eccireland.ie
Galway Chamber of Commerce
Commerce House
Merchant's Road
Galway
Tel: +353 (0)91 563536
Fax: +353 (0)91 561963
http://www.galwaychamber.com
ΙταλίαECC-Net Italy
Via G.M. Lancisi, 31 A - 00161 Rome
Tel: +39 (0)6 44238090
Fax: +39 (0)6 44118348
E-mail: info@ecc-netitalia.it
http://www.ecc-netitalia.it
Unioncamere (Chambers of Commerce) trough points of single
contacts:
Sallustio 21
00187 Roma-
Tel: +39 06-4704218
Fax:+39 06.4704240
http://www.impresainungiorno.gov.it
ΛεττονίαEuropean Consumer Centre Latvia ECC-Net (ECC Latvia)
157 Kr.Valdemara Street, Room 228, Riga, LV-1013, Latvia
Tel: +371 6738 86 25
Fax: +371 6738 86 25
E-mail: info@ecclatvia.lv
http://www.ecclatvia.lv
Investment and Development Agency of Latvia
2 Perses Street, Riga, LV-1442, Latvia
Tel: +371 6703 94 30
Fax: +371 6703 94 31
E-mail: een@liaa.gov.lv
http://www.liaa.gov.lv
ΛιχτενστάινAmt fόr Handel und Transport
(Fachbereich Konsumentenschutz,
Urheberrecht und unlauterer Wettbewerb)
Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel: (+423) 236 69 04
Fax: (+423) 236 69 07
E-mail:info@aht.llv.li
http://www.llv.li/llv-aht-home.htm
Einheitlicher Ansprechpartner/ Point of Single Contact
(Amt für Volkswirtschaft / Office for Economic Affairs)

Poststrasse 1 / Haus der Wirtschaft
FL-9494 Schaan
Tel.: +423 236 68 71
Fax: +423 236 68 89
E-mail: info@avw.llv.li
http://www.eu-go.li/
ΛιθουανίαEuropos vartotoju centras (ECC-Net)
European Consumer Centre in Lithuania
Odminiu g. 12,
LT-01122 Vilnius
Tel.: +370 52650368
Fax: +370 52623123
E-mail: info@ecc.lt
http://www.ecc.lt/
Public Institution Enterprise Lithuania
Point of Single Contact for Services and Products
A. Goštauto St. 40A, LT-01112 Vilnius, Lithuania
Telephone +370 5 219 4342
Fax + 370 5 204 5808
E-mail: pgkc@enterpriselithuania.com http://www.businessgateway.lt

Europos vartotoju centras (ECC-Net)
European Consumer Centre in Lithuania
Odminiu g. 12,
LT-01122 Vilnius
Tel.: +370 52650368
Fax: +370 52623123
E-mail: info@ecc.lt
http://www.ecc.lt/
ΛουξεμβούργοEuropean Consumer Centre Luxembourg (ECC-Net)
55 rue des Bruyeres
L-1274 Howald
Tel: +352 26 84 64-1
Fax: +352 26 84 57 61
E-mail: info@cecluxembourg.lu
http://www.cecluxembourg.lu/
Entreprise Europe Network
Chambre des Mιtiers Luxembourg
2, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg-Kirchberg
BP 1604 · L-1016 Luxembourg
Tel: + 352 42 67 67 -1
Fax: + 352 42 67 87
E-mail: contact@cdm.lu
http://www.eicluxembourg.lu/

Espace Entreprises de la Chambre de Commerce de Luxembourg
“Guichet unique”
7, rue Alcide de Gasperi
Luxembourg - Kirchberg
Tel: +352 42 39 39 – 330
Fax: +352 42 39 39 – 824
E-mail: entreprises@cc.lu
http://www.cc.lu/
ΜάλταEuropean Consumer Centre (MALTA) (ECC-Net)
47 A, South Street,
Valletta VLT 1101
Tel: +356 2122 1901
Fax: +356 2122 1902
E-mail: ecc.malta@gov.mt
http://www.eccnetmalta.gov.mt
Malta Enterprise Corporation,
Malta Industrial Parks Ltd.
Gwardamangia Hill
Pietà MEC 0001
Malta
Tel +356 2542 0000
E-mail: info@maltaenterprise.com
http://www.maltaenterprise.com
ΝορβηγίαThe European Consumer Centre (ECC-Net)
Forbruker Europa
P.O. Box 4594 Nydalen
0404 Oslo
Tel: +47 23 400 500
Fax: +47 23 400 501
E-mail: post@forbrukereuropa.no
http://www.forbrukereuropa.no
Enterprise Europe Network
Innovation Norway
Po. box 448 - Sentrum
N-0104 Oslo Norway
Tel. +47 22 00 29 50
Fax +47 22 00 25 01
E-mail: bedriftieu@innovasjonnorge.no
http://www.bedriftieu.no/
ΠολωνίαPoint of Single Contact
Ministry of Economy
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel: (+48) 22 693 50 00
E-mail:epk@mg.gov.pl
http://www.eu-go.gov.pl
Point of Single Contact
Ministry of Economy
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel: (+48) 22 693 50 00
E-mail:epk@mg.gov.pl
http://www.eu-go.gov.pl
ΠορτογαλίαCentro Europeu do Consumidor (European Consumer Centre
ECC-Net)
Praça Duque de Saldanha, 31 – 1º
1069-013 Lisboa
Tel: 00351 213564750
Fax: 00351 213564719
E-mail: euroconsumo@dg.consumidor.pthttp://cec.consumidor.pt/
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação– IAPMEI
(Institute of Support to Small and Medium Enterprises and
Innovation)
Estrada do Paço do Lumiar, Campus Lumiar – Ed. A
1649-038 Lisboa
Tel: 00351 213 836 000
Fax: 00351 213 836 283
E-mail: info@iapmei.pt
http://www.iapmei.pt/
ΡουμανίαEuropean Consumer Centre Romania (ECC-Net)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32-34, etaj 4, ap. 16, Sector 1,
Bucharest, RO-010055,
Tel: +40-(21)-315.71.49
Fax: +40-(21)-311.02.42
E-mail: office@eccromania.ro
http://www.eccromania.ro
Name of designated body
ΣλοβακίαEuropean Consumer Centre Slovakia (ECC-Net)
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Tel: +421/2/4854 2016
Fax: +421/2/4854 1627
E-mail: ecc@economy.gov.sk
http://www.economy.gov.sk http://www.mhsr.sk
Ministry of Economy of the Slovak Republic
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Tel:
Fax: +421/2/4854 3818
E-mail: services21@economy.gov.sk
http://www.economy.gov.sk
http://www.mhsr.sk
ΣλοβενίαEvropski potrošniški center
(European Consumer Centre Slovenia (ECC-Net))
Frankopanska 5
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 432 30 35, Fax: +386 1 433 33 71
E-mail: epc@epc.si
http://www.epc.si./
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (Chamber of craft and small business)
Celovška 71 p.p. 2350
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 583 05 09
Fax: +386 1 583 08 30
E-mail: info@ozs.si
http://www.ozs.si/

Gospodarska zbornica Slovenije (Chamber of commerce and
industry)
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: +386 1 5898 000
Fax: 386 1 58 98 100]
E-mail: info@gzs.si
http://www.gzs.si/eng
ΙσπανίαEuropean Consumer Centre (Spain) (ECC-Net)
Instituto Nacional de Consumo
C/ Principe de Vergara, 54
28006, Madrid
Tel: +34 91 822 45 55
Fax: +34/ 91 822 45 62
E-mail: cec@consumo-inc.es
http://cec.consumo-inc.es/
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Dirección General de Política de la PYME
Pº de la Castellana, 160 - planta 12
28046 Madrid
Tel: +34 900 19 00 92
Fax: +34 91 349 47 76
E-mail: infopyme@mityc.es
http://www.ipyme.org/en-US/Paginas/Home.aspx
ΣουηδίαThe Swedish Consumer Agency (ECC-Net)
Konsument Europa
Konsumentverket
Lagergrens Gata 8
Box 48
SE-651 02 Karlstad
Tel: +46 (0)54 - 19 41 50
Fax: +46 (0)54 - 19 41 59:
E-mail: info@konsumenteuropa.se
http://www.konsumenteuropa.se/
The National Board of Trade
Drottninggatan 89
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: +46-8-690 48 00
Fax: +46-8-30 67 59
E-mail: kommerskollegium@kommers.se
http://www.kommers.se/
Κάτω ΧώρεςThe Consumer Authority
Consumentenautoriteit (BackOffice Consumentenautoriteit)
Wijnhaven 24
Postbus 16759
2500 BT DEN HAAG
Tel: +31 (0)70 330 59 81
Fax: +31 (0)70 330 59 89
E-mail: backoffice_ca@consumentenautoriteit.nl
http://www.consumentenautoriteit.nl/
Antwoord voor bedrijven ("Dutch Point of Single Contact")
Ministerie van Economische Zaken Projectdirectie Eerste Lijn voor Bedrijven
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Tel: +31 70 3798989
E-mail: http://www.answersforbusiness.nl/contact
http://www.answersforbusiness.nl
Ηνωμένο ΒασίλειοThe European Consumer Centre for Services
Trading Standards Institute (TSI)
1 Sylvan Court
Sylvan Way
Southfields Business Park
Basildon
Essex SS15 6TH
Tel: +44 (0)845 608 9494
E-mail: eccs@tsi.org.uk
http://www.ukecc-services.net
Point of Single Contact: Business Link
Department for Business, Innovation and Skills
1 Victoria Street
London SW1H 0ET
Tel: +44 0845 600 9 006
E-mail: psc@bis.gsi.gov.uk
http://www.businesslink.gov.uk


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου