Αρχική Σελίδα Αποδέκτες Υπηρεσιών Διασυνοριακές Συναλλαγές

Διασυνοριακές Συναλλαγές


Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το ΕΚΚ Κύπρου παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας από τους κύριους σκοπούς του Κέντρου είναι η φιλική διευθέτηση ενός παραπόνου ή μίας διαφοράς που προκύπτει μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή. Το Κέντρο ερευνά αποκλειστικά παράπονα που υποβάλλονται από καταναλωτές εναντίον προμηθευτών/εμπόρων και δε διερευνά διαφορές που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Γιατί δημιουργήθηκε το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή

Αρχικά το Δίκτυο των ΕΚΚ δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη στους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τις διασυνοριακές τους συναλλαγές. Με την πάροδο του χρόνου ο ρόλος των ΕΚΚ διευρύνθηκε και δόθηκε προτεραιότητα στην παροχή πρακτικών πληροφοριών σε Ευρωπαίους καταναλωτές για όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια και τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Το Δίκτυο των ΕΚΚ συμβουλεύει όλους τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διασυνοριακές τους συναλλαγές και τους υποστηρίζει στις διεκδικήσεις τους , προχωρώντας σε φιλική διευθέτηση της υπόθεσης. Επίσης παρέχει πληροφορίες για την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, καθώς και για τη σχετική νομολογία.

Κύριοι στόχοι

  • συμβουλεύει τους καταναλωτές όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διασυνοριακές συναλλαγές τους·̇
  • συνεργάζεται στενά με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα όπως το SOLVIT και το RAPEX, καθώς και με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών̇·
  • στηρίζει τη διεξαγωγή διασυνοριακών αγορών.

Επικοινωνία με το ΕΚK Κύπρου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου
Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ,
1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.+357 22867177
Ηλ. Ταχυδρομείο: ecccyprus@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ecccyprus.gov.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου


Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου