Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας

Λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία από φυσικά και νομικά πρόσωπα απαιτείται η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής από την Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο όρος «Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας» αναφέρεται σε οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο παρέχεται φροντίδα, προστασία και εκπαίδευση σε πέραν των δύο παιδιών, ηλικίας μέχρι 18 ετών, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας νοουμένου ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ικανοποιημένες ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • το διευθύνον πρόσωπο για το Σταθμό διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα που καθορίζει η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ∙
 • απασχολεί επαρκές και προσοντούχο προσωπικό για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα παιδιά ∙
 • υπάρχουν κατάλληλα υποστατικά με κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κατάλληλη τοποθεσία, πυρασφάλεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, συντήρηση, γενικές συνθήκες και εξοπλισμός ∙
 • στο σταθμό θα προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και διευκολύνσεις.


Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα εγγεγραμμένα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Νόμου περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Σχολικής Ηλικίας και των σχετικών Κανονισμών, όπως τροποποιούνται περιοδικώς, και ειδικώς για να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:
 • τα προσόντα των μελών του προσωπικού ∙
 • τα υποστατικά και τον εξοπλισμό ∙
 • τη συντήρηση ∙
 • την τήρηση των απαραίτητων αρχείων ∙
 • την αναλογία παιδιών-προσωπικού ∙
 • την αναλογία παιδιών – εμβαδού χώρου ∙
 • το Πιστοποιητικό Εγγραφής είναι τοποθετημένο σε περίοπτο μέρος στα υποστατικά.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε λογικό χρόνο σε οποιαδήποτε υποστατικά που χρησιμοποιούνται για τη φροντίδα των παιδιών και μπορεί να επιθεωρεί τα υποστατικά, τη φροντίδα που προσφέρεται στα παιδιά και τις διευθετήσεις για την ευημερία τους και οποιαδήποτε αρχεία αναφορικά με αυτά.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος
Οι περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμοι
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υγειονομική Υπηρεσία
Ηλεκτρονική Αίτηση για Εγγραφή Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Κέντρου Προστασίας Και Απασχόλησης Παιδιών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου