Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης Άδεια Οικοδομής

Άδεια Οικοδομής
Για να κτίσει, κατεδαφίσει, κατασκευάσει, επεκτείνει, τροποποιήσει, επιδιορθώσει ή αλλάξει κάποιος τη χρήση υποστατικών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για τη μετατροπή των υποστατικών καθώς και για οικοδομικά/κατασκευαστικά έργα, πρέπει να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής από την αρμόδια τοπική αρχή ανάλογα με την τοποθεσία της ακίνητης περιουσίας: από το Δημοτικό Συμβούλιο σε περίπτωση που η ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται στην περιοχή Δήμου, διαφορετικά από τον Έπαρχο της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη περιουσία, ή το Κοινοτικό Συμβούλιο της κοινότητας στην οποία βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για άδεια οικοδομής μπορεί να υποβληθεί δια χειρός είτε από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην αρμόδια τοπική αρχή, ανάλογα με την τοποθεσία της ακίνητης ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας τοπικής αρχής παρέχονται στα σχετικά έγγραφα.

Τα συνοδευτικά έγγραφα διαφέρουν ανάλογα με την τοπική αρχή εντός της οποίας βρίσκεται η ακίνητη περιουσία αλλά και από το συγκεκριμένο οικοδμικό/κατασκευαστικό έργο. Ενδεικτικά, παρατίθεται κατάλογος συνοδευτικών εγγράφων:

 • τα πρωτότυπα και δύο πρόσφατες σειρές αρχιτεκτονικών σχεδίων υπογραμμένες από τον ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας και τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό·
 • τα πρωτότυπα και δύο πρόσφατες σειρές τοπογραφικών σχεδίων υπογραμμένων από τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό·
 • το πρωτότυπο πρόσφατα εκδοθέντος τίτλου ιδιοκτησίας ή τραπεζικό πιστοποιητικό αναφορικά με υποθηκευμένη περιουσία·
 • το πρωτότυπο της πολεοδομικής άδειας που εξέδωσε η Πολεοδομική Αρχή·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας ( σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατή διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πιστοποιητικό μετόχων (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο αντίγραφο του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • το πρωτότυπο και πρόσφατο πληρεξούσιο για τον αντιπρόσωπο της εταιρείας (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο) ·
 • δήλωση του υπεύθυνου αρχιτέκτονα/πολιτικού μηχανικού (Δες Σχετικά Έγγραφα) ·
 • πιστοποιητικό του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου αναφορικά με τα αρχιτεκτονικά έργα, τα έργα πολιτικής μηχανικής και την εξουσιοδότηση ευθύνης·
 • τέλος αίτησης ( πληρωτέο τοις μετρητοίς είτε με επιταγή) ανάλογα με τον τύπο της ανάπτυξης (Δες τον Κανονισμό 62 των περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμών στα σχετικά έγγραφα).


Σε ορισμένες περιπτώσεις η αίτηση για άδεια οικοδομής μπορεί να απαιτείται όπως συνοδεύεται από εξειδικευμένες μελέτες, π.χ. στατική μελέτη, ηλεκτρολογική μελέτη, μηχανική μελέτη, μελέτη για αποχετευτικό σύστημα ή μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Στην περίπτωση των Δήμων, για πιο εκτενή πληροφόρηση αναφορικά με το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα παρακαλείσθε όπως κάντε κλικ έδω. Στην περίπτωση των Επαρχιακών Διοικήσεων, κάντε κλικ εδώ.

Επί τόπου επιθεωρήσεις μπορεί να διεξαχθούν για να επιθεωρηθεί η ακίνητη περιουσία και η γύρω περιοχή. Η τοπική αρχή μπορεί να χρειασθεί να διαβουλευθεί με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες, όπως την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ή τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Ένωση Δήμων Κύπρου - Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96.
Υπουργείο Εσωτερικών - Αδειοδότηση Οικοδομών
Δήμοι
Κοινότητες
Επαρχιακές Διοικήσεις
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια Οικοδομής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΥπέυθυνη Δήλωση των Μελετητών του Έργου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμοδίων Αρχών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου