Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Λειτουργία Καταστήματος Οπτικών Ειδών

Λειτουργία Καταστήματος Οπτικών Ειδών
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Καταστήματος Οπτικών Ειδών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών από το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η επεξεργασία, κατασκευή και διάθεση οπτικών ειδών μπορεί να γίνει μόνο σε αδειούχο κατάστημα οπτικών ειδών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών, εάν το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου ικανοποιείται ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  • το κατάστημα για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί σε ανεξάρτητα και αυτοτελή υποστατικά ∙
  • ο διευθυντής του Καταστήματος Οπτικών Ειδών είναι εγγεγραμμένος στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου
Προδρόμου 1 & Χίλωνος 17
1448 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22605418 ,
Φαξ: +357 22772263
Ηλ. ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy

Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του ιδιοκτήτη και διευθυντή καταστήματος οπτικών ειδών στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση έγκρισης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει τέλος εγγραφής € 34,17 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα) στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.
Η άδεια ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης είναι € 34.17 (πληρωτέο είτε με μετρητά, επιταγή ή τραπεζικό έμβασμα).


Hide details for Υποχρεώσεις & ΕποπτείαΥποχρεώσεις & Εποπτεία

Τα εξουσιοδοτημένα Καταστήματα Οπτικών Ειδών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου του 1992 (Ν. 16(I)/1992), όπως κατά καιρούς τροποποιείτε .

Σε κάθε κατάστημα οπτικών ειδών πρέπει να αναρτάται πινακίδα σε εμφανές σημείο η οποία να αναγράφει τον αριθμό της άδειας του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του διευθυντή και το Μητρώο στο οποίο αυτός είναι εγγεγραμμένος.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Άσκηση του Επαγγέλματος του Οπτικού και Τεχνικού Οπτικού
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Οπτικών Ειδών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου